Please enable Javascript!

08. apríl 2020, Bratislava

Efektívne rozvrhnutie pracovných okien

Evidujete v programe množstvo údajov o zdravotnom stave pacienta a chcete, aby boli prehľadne zobrazené na jednom mieste vždy pri práci s daným pacientom? Chcete pracovať v programe bez zbytočného posúvania okien, evidovať údaje bez zložitého otvárania dialógov? Aby lekár mohol pohodlne zapisovať zápis z vyšetrenia a popri tom listoval v predošlých záznamoch? Aby sestrička popri zaraďovaní pacientov na príjem mohla objednávať a nahrávať vykazovanie bez zbytočného otvárania - zatvárania okien?

Potom je tento článok určený Vám. Popisuje modelový príklad rozvrhnutia okien pre lekára a sestru pracujúcich v sieťovej verzii program Adam 3.0. Pre lekára pri vyšetrení pacienta a pre sestru pri práci na príjme, s využitím panelov tlačidiel a informačného okna s údajmi pacienta

Pokračujte v čítaní: Efektívne rozvrhnutie pracovných okien