Please enable Javascript!

CompuGroup Medical Slovensko

CompuGroup Medical Slovensko

Spájame svet zdravotníctva


CompuGroup Medical je medzinárodná softwarová spoločnosť zameraná na oblasť zdravotníctva.

Sme jednou z vedúcich spoločností v oblasti e-Health na svetovom trhu .

Naše programy a komunikačné riešenia pomáhajú lekárom, stomatológom, sieťam zdravotníckych zariadení a ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v organizácii ich práce, diagnostikovaní i liečbe.

Produkty CompuGroup Medical búrajú technologické a organizačné bariéry medzi jednotlivými sektormi zdravotníckych systémov.

Vízia

Našou víziou je plne elektronizované zdravotníctvo. Bezpapierové, kde sú dáta uložené bezpečne a v štruktúrovanej elektronickej podobe a zároveň dostupné oprávneným v pravú chvíľu – kedykoľvek a kdekoľvek – v záujme zabezpečenia tej najlepšej možnej zdravotnej starostlivosti.

Misia

Našou misiou je prepájať jednotlivých účastníkov zdravotnej starostlivosti. Toto prepojenie musí byť vždy maximálne bezpečné, efektívne a jednoduché. Zúčastneným subjektom garantujeme kontrolu nad ich dátami.

Poslanie

Naším poslaním je poskytovať zákazníkom tie najlepšie produkty a služby s vysokou pridanou hodnotou. Tie zvyšujú ich efektivitu a umožňujú im venovať maximum času pacientom.
Lekári robia každý deň množstvo zodpovedných rozhodnutí. Vďaka našim riešeniam na to nie sú sami – majú v správny čas maximum informácií.