Please enable Javascript!

Kontakt

Váš dotaz

Kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom formulára.

Captcha reload

Polia označené * sú povinné.

Súhlas so spracovaním osobných údajov a žiadosť o zaslanie informácií

Ďalšie práva

Údaje sú uchované v systéme CGM a sú uložené v dátovom centre spoločnosti CompuGroup Medical SE v Nemecku a nebudú odovzdané tretím stranám.

Vyhlasujem, že mi boli poskytnuté nasledujúce informácie týkajúce sa mojich práv. Mám právo požadovať od správcu prístup k mojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenia spracovania, a namietať voči spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.


Správcom mojich osobných údajov je CompuGroup Medical Slovensko s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, telefón: (+421) 2 4463 3487, email: info@cgm.sk.


Správca menoval poverenca pre ochranu osobných údajov Marianu Kiripolskú, telefón: (+421) 2 4463 3487, email: gdpr.officer.sk@cgm.com.

Okrem iného mám právo predložiť sťažnosť príslušnému dozorného orgánu, pokiaľ sa domnievam, že moje údaje sú spracované nezákonne.