Please enable Javascript!

TakeCare för privata mottagningar i Stockholm

TakeCare för privata vårdgivare i Stockholm

TakeCare är vårdinformationssystemet som får patienten att känna sig säker och vårdgivaren trygg. Ett system som sätter patienten i centrum och som ger vårdgivaren förutsättningarna att ge bästa möjliga vård - vart man än möter patienten. TakeCare har utvecklats för den svenska sjukvårdens behov av e-hälsa och är:

• Patientsäkert – ger en sammanhängande bild av en patients historik och status och minskar risken för olämplig eller krockande medicinering.

• Användarvänligt – enkelt att installera, implementera och använda.

• Flexibelt – en gemensam plattform med möjlighet att styra funktionaliteter efter behov.

TakeCare kan med fördel användas av privata vårdgivare i Stockholm.

För mer information kontakta vår försäljningsavdelning: 08-453 55 50.