Please enable Javascript!

Accept necessary cookies

Tillval och e-tjänster

Till CGM J4 för primärvård och specialistvård finns ett antal olika tillval och e-tjänster som gör arbetet än mer effektivt. Varje verksamhet kan anpassa systemet efter sina egna behov.

 • Ankomstregistrering

CGM Welcome är en tjänst för ankomstregistrering som möjliggör att patienten själv kan anmäla sin ankomst till mottagningen.

 • Rapportering till ersättningssystem

CGM J4 har stöd för rapportering till flertalet ersättningssystem såsom ARV, Priva, GVR, Mimer, VGPV och Privera.

 • Boka Doktorn

Boka Doktorn är ett bokningssystem som t.ex. försäkringsbolag använder sig av för att boka tider hos vårdgivare. Genom en integration till Boka Doktorn undviks dubbelarbete med att registrera och publicera tider samt utmaningen med att hålla bokningarna synkade i de båda systemen.

 • Befolkningsregister

Via en koppling till befolkningsregistret SPAR (Statens Personadressregister) underlättas registrering av nya patienter och säkerställs att personuppgifterna i systemet alltid är aktuella.

 • Digital diktering

Kopplingar till Care Talk och MedSpeech hanterar ljudfiler för digital diktering direkt i patientens journal.

 • E-frikort

Integration till tjänsten e-frikort underlättar kassahantering för patienter med e-frikort. Integrationen innebär att systemet sköter all beräkning och rapportering av frikortsgrundande uppgifter och håller reda på när patienten kommer upp till gränsen för frikort.

 • E-Labsvar

Med elektronisk inläsning av labsvar undviks manuell hantering av labsvar vilket ökar patientsäkerheten och minskar den administrativa insatsen.

 • E-Labremisser

Med elektronisk hantering av labremisser som skickas direkt från en patientjournal ökar patientsäkerheten och minskar den administrativa insatsen.

 • E-röntgen

Öka säkerheten med elektronisk hantering av röntgenremisser som skickas direkt från en patientjournal samt inläsning av röntgensvar. Det finns även en översiktssida som möjliggör övervakning av inlästa röntgensvar.

 • Enkätportal

Via CGM J4:s enkätportal kan mottagningens patienter svara på enkäter eller vaccinationsformulär online – antingen hemifrån eller i väntrummet. Svaren på enkäterna skickas till systemet och sparas i patientens journal.

 • E-recept

Öka säkerheten med elektronisk hantering av recept som skickas direkt från en patientjournal. Det finns även en översiktssida för e-recept där kontroll av status på skickade e-recept kan göras.

 • E-intyg (Webcert)

Ger vårdpersonalen direktåtkomst till intyg som har utfärdats i Webcert. Nya intyg skapas inifrån journalen, men all hantering av intygen inklusive överföring av intyget till mottagaren sker i Webcert. CGM J4 presenterar övergripande information angående intygen samt informerar om det har kommit in nya frågor/svar kopplat till ett intyg.

 • Ekonomisystemkopplingar

Export till ett stort antal ekonomisystem finns så som tex Hogia, Dynamics 365, Visma.

 • Exchange-koppling

Bokningar som skapas i Tidboken kan överföras anonymiserade till Outlook.

 • Medicinska kopplingar

Kopplingar finns till EKG (Welch Allyn), Spirometer (Welch Allyn, Spirotrac, Micromedical, Spirare-3) och Audiometer (Entomed).

 • Medrave-koppling

Med en koppling till Medrave är det möjligt att få fram statistik samt kliniska indikatorer för att uppnå kvalitetsförbättringar i verksamheten. Möjliggör även rapportering av data till nationella register.

 • Min journal på nätet (1177)

Med en integration till tjänsten "Min journal på nätet" kan patienten ta del av sin journal genom att logga in på 1177.

 • NPÖ

Med en integration till Nationell patientöversikt, NPÖ, är det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare.

 • Rapport till Socialstyrelsen (PAR)

Rapportering av läkarbesök till Patientregistret PAR, som Socialstyrelsen tillhandahåller för statistik och forskning inom hälso- och sjukvård. Rapportering till PAR är ett krav för verksamheter som bedriver specialiserad öppenvård inom hela Sverige.

 • Rapportering av väntetider i vården för specialister (CVR)

Rapportering av väntetider till Centrala Väntetidsregistret CVR som SLL använder för att mäta tillgänglighet i vården. Rapportering till CVR är ett krav för verksamheter som bedriver specialiserad vård inom Stockholmsregionen.

 • Rapportering av väntetider i vården till SKR (Sign-e)

Rapportering av väntetider till SKRs nationella register för att mäta tillgänglighet i vården. Olika regioner ställer olika krav på rapportering till SKR men funktionen finns tillgänglig för alla verksamheter som bedriver primärvård inom Sverige.

 • Självbetjäning

CGM J4 kan erbjuda en integration till Melin Medicals självbetjäningsterminal. Via terminalen kan patienten själv registrera sin ankomst samt betala för besöket med kontanter eller kort. Integrationen erbjuder även möjligheten till hantering av obetalda fakturor.

 • SMS-notifiering

Vid bokning kan SMS skickas ut med bekräftelse till patient. För att minska risken för uteblivna besök kan även SMS-påminnelse skickas från systemet.

 • Svevac

Via integration till Svevac (ett nationellt informationssystem för vaccinationer) överförs uppgifter om utförda vaccinationer som registrerats i CGM J4 och vaccinationer som utförts hos andra vårdgivare hämtas och presenteras i journalen.

 • Tvåfaktorsinloggning

Inloggning till CGM J4 med tvåfaktorsidentifiering (såsom SITHS-kort, Mobilt BankID), vilket krävs av flera nationella e-hälsotjänster.

 • Verksamhetsrapporter

Kundspecifika rapporter för sammanställning av ekonomisk eller medicinsk data.

 • Webbtidbok

Webbtidboken hanterar bokningar online. Patienter kan boka, ändra och avboka de tider som mottagningen valt att publicera.

 • Återkommande/Medicinska kontroller

Funktionen "Återkommande kontroller" är ett stöd för att hantera patienter som skall genomgå återkommande kontroller. Systemet håller reda på när patienten senast var på kontroll samt beräknar när det är dags för nästa kontroll. Funktionen lämpar sig både för lagstadgade medicinska kontroller, som anställda som utsetts för arbetsmiljörisker skall genomgå, men även för andra typer av kontroller som utförs på en regelbunden basis, såsom tex hälsokontroller.

Kontakta oss

Kontakta oss

För mer information:

Telefon: 018 470 26 00