Please enable Javascript!

Basutförande

Basutförande

CGM J4 innehåller alla de funktioner en mottagning behöver. Många av dem ingår i basutförandet:

 • Patientjournal

Patientjournalen i CGM J4 är enkel och lättöverskådlig. Journalöversikten är konfigureringsbar och användaren kan själv styra över vad som ska visas. Med hjälp av journalmallar och sökord får verksamheten en strukturerad dokumentation som är lätt att följa upp.

I journalen visas tydliga symboler som uppmärksammar användaren på viktiga upplysningar om patienten – som till exempel uppmärksamhetsikoner för varningar och särskild hälsoupplysning.

Journalbehörigheter styr åtkomst i journalen utifrån definierade sekretessområden och begränsar möjligheten att läsa journalposter för personer som saknar behörighet.

 • BVC

CGM J4 har stöd för integrerad BVC-journal med uppföljning och tillväxt.

 • Lab

Modulen möjliggör både manuell och elektronisk hantering av remisser och svar för analys och provtagning. En översiktsvy för inlästa labsvar visar alla inkomna svar för kontroll och vidare hantering. Användaren har även tillgång till en översikt över alla inkomna analysresultat för en patient för jämförelse över tid.

 • Läkemedelslista

I Läkemedelslistan finns alla förskrivna läkemedel, hjälpmedel och livsmedel samlade på ett ställe. Här finns möjlighet att skriva och förnya recept. När en ordination sker görs en sökning i SIL och det är möjligt att få fram information ur FASS kring framsökt läkemedel.

 • Vaccination

Vaccinationer som registreras i CGM J4 samlas i en översiktsvy för ordinerade och utförda vaccinationer. Det finns möjlighet att ordinera vaccinationsprogram för enkel ordination av flera doser. Se Svevac under Tillval och e-tjänster.

 • Tidbok med schemahantering

Tidboken i CGM J4 är en bokningsbar kalender som visar användarens schema och innehåller både patientbokningar och verksamhetens interna aktiviteter. Tidboken kan presenteras på flera olika sätt och innehåller en väl utvecklad sökfunktion som gör att det går snabbt att söka fram lediga tider.

I tidboken finns en schemafunktion som bland annat gör det möjligt att visa flera parallella scheman för en användare som jobbar på flera olika mottagningar.

 • Väntelista

CGM J4 möjliggör hantering av patienter på väntelista. Patient kan läggas upp på väntelista, bokas in från väntelista eller återsättas på väntelista.

 • Verksamhetsstatistik (Ekonomirapport)

Som stöd för intern uppföljning finns ekonomirapporten som gör det smidigt och enkelt att ta ut ekonomisk data baserat på bokningar i systemet.

Vad som ska tas med i rapporten bearbetas direkt i CGM J4 och rapporten kan sedan exporteras till Excel. Användaren kan spara mallar med sina favoritsökningar.

 • Ärendehantering

Med hjälp av CGM J4:s ärendehantering kan användaren samla bokningar och journalposter för en specifik patient under ett och samma paraply. Det gör det smidigt att följa en process över tid, till exempel vid ett sjukskrivningsärende.

 • Bevakningar/påminnelser

Bevakningar underlättar det administrativa arbetet för alla typer av användare genom att systemet påminner när det är dags att exempelvis följa upp ett patientbesök, kalla till återbesök, följa upp en remiss eller se över verksamhetens avtal med uppdragsgivare.

 • Meddelandefunktion

Interna meddelanden kan skickas inom systemet, till en eller flera mottagare. Meddelandena kan skickas med länk till journalen som leder mottagaren till rätt journalpost.

 • Åtkomstloggar

Systemets loggning av patientjournalen och personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter. Det är möjligt att söka på specifika tidpunkter, aktiviteter, användare och/eller patienter. Sökresultaten kan skrivas ut.

 • Avtal

CGM J4 gör det möjligt att arbeta med flera parallella avtal såsom olika avtal med regioner/landsting och försäkringsbolag. Utifrån varje vårdgivares specifika behov kan avtal innehållande information om tjänster, priser, tak och omfattning skapas på ett strukturerat sätt i Ekonomimodulen. Se Rapportering till ersättningssystem under Tillval och e-tjänster.

Kontakta oss

Kontakta oss

För mer information om CGM J4:

Telefon: 018 470 26 00