Please enable Javascript!

Vårdgivarens verktyg i vardagen

Vårdgivarens verktyg i vardagen

TakeCare ger mer tid för patienten. Systemet har en rad praktiska och flexibla funktioner för att planera patientens vård – allt för att göra det enklare, smidigare och säkrare för alla i vårdkedjan – inte minst för patienten.

TakeCare ger:

• Ökad vårdkvalitet – möjligheten att analysera både resultat och kvalitet ger viktiga underlag till såväl medicinska som verksamhetsmässiga beslut.

• Informationsutbyte i realtid – en säker och snabb plattform som är öppen för kommunikation mellan olika informationssystem.

Verktyg för strukturerad inmatning och uppföljning

TakeCare är det smarta analysverktyget som omvandlar journaltext till statistik. Möjligheten att mata in strukturerad information gör att det också är enkelt att få ut statistiska underlag som kan ligga till grund för såväl medicinska som verksamhetsmässiga beslut. Underlagen kan även användas för rapportering till kvalitetsregister.

Komplett

I TakeCare ingår bland annat funktioner för informationssäkerhet, läkemedel, vårddokumentation, beställning och svar, vårdplanering, processer, uppföljning och styrning samt analys- och uppföljning.

Vill du få ut ännu mer av ditt journalsystem finns en mängd extra funktioner och e-tjänster.

Avancerad teknikplattform

TakeCare-servern kan köras på AIX, Linux och Windows, och behöver inte tas ned ens vid uppgradering. Klienterna uppgraderar sig själva, helt automatiskt. Servern tar emot över 1800 anrop per sekund och svarstiderna är i 99,9% av fallen mindre än en sekund.

Referensmiljö

CompuGroup Medical, CGM, har skapat en referensmiljö för att simulera beteenden och prestanda i stora komplexa installationer. Referensmiljön kan användas för att testa olika scenarier, till exempel systemåterställningar eller hur befintliga installationer reagerar på en ny server eller andra uppgraderingar.

Du kan läsa mer i TakeCare referensmiljö - Whitepaper, som finns att ladda ner här till höger.

Kontakta oss

Kontakta oss

För mer information om TakeCare:

Telefon: 08 453 55 50

TakeCare referensmiljö - Whitepaper