Please enable Javascript!

TakeCare

TakeCare – en heltäckande lösning inom e-hälsa

TakeCare är vårdinformationssystemet som får patienten att känna sig säker och vårdgivaren trygg. Ett system som sätter patienten i centrum och som ger vårdgivaren förutsättningarna att ge bästa möjliga vård - vart man än möter patienten. TakeCare har utvecklats för den svenska sjukvårdens behov av e-hälsa och är:

• Patientsäkert – ger en sammanhängande bild av en patients historik och status och minskar risken för olämplig eller krockande medicinering.

• Användarvänligt – enkelt att installera, implementera och använda.

• Flexibelt – en gemensam plattform med möjlighet att styra funktionaliteter efter behov.

Största enskilda vårdinstallationen

TakeCare är en av de största enskilda vårdinstallationerna i världen med över 70 000 användare och fler än 4,3 miljoner journaler.

Kontakta oss

Kontakta oss

För mer information om TakeCare:

Telefon: 08 453 55 50

CGM Whitepaper - TakeCare Referensmiljö