Please enable Javascript!

Accept necessary cookies
CGM CLINICAL

Nytt vårdinformationssystem för hälso- och sjukvård

Med vårdinformationssystemet CGM CLINICAL har vi nu lagt grunden för att möta verksamhetens behov idag och framåt med utgångspunkt från vården och omsorgens arbetssätt och behov av information. Vår lösning bidrar i sin uppbyggnad till en mer individnära vård och för invånaren en enklare väg in till sin egen information och därmed ökad delaktighet. Precis så som den svenska e-hälsovisionen förespråkar.

Brett samarbete

Den avancerade plattformen med den senaste arkitekturen stödjer vårdverksamhetens krav på en öppen och modulär vårdinformationsmiljö samt uppfyller kraven på nationella och internationella regelverk. Genom ett öppet samarbete inom e-hälsans ekosystem och en evolutionär strategi kan vi erbjuda en lösning som bygger vidare på den investering som verksamheten gör och som över tid kan kompletteras med nya innovativa funktioner, moduler och tjänster.

Evolutionär resa

Tack vare en stegvis förändring kan vi då tillsammans bidra till att säkerställa en kontrollerad övergång till den nya vårdinformationsmiljön. Verksamheten bibehåller därmed en kvalitativ och kostnadseffektiv vård under transformationen med ett minimalt produktionsbortfall.

Med CGM CLINICAL får verksamheten en modern, kraftfull och säker helhetslösning som är byggd på den senaste arkitekturen och teknologin. Genom enkla och tydliga användargränssnitt ger vi vårdens medarbetare det stöd som efterfrågas i planering och genomförande av den patientnära vården.

  • Effektiv vårdplanering som involverar och aktivt stödjer patienten under hälsoresan
  • Ökad patientsäkerhet genom ett kliniskt beslutsstöd som verktyg för vårdprofessionen
  • Snabb klinisk innovation och utveckling som möjliggörs av arkitekturen och standardiserade gränssnitt
  • Långsiktigt hållbar plattform där ekosystemet tillåter flexibel integration av befintliga och framtida verktyg
  • Evolutionär implementering för att minimera störningar i den dagliga verksamheten

Se filmen om CGM CLINICAL - det kompletta vårdinformationssystemet

Se filmen CGM CLINICAL - Nonstop HealthCare

Nonstop Healthcare

På vår koncerngemensamma webbplats kan du läsa mer om CGM:s globala satsning för hälso- och sjukvård.

Intervju med Leif Tüll

"Det känns verkligen spännande att på allvar prata om CGM CLINICAL eftersom vi nu har lagt grunden till en kraftfull och säker helhetslösning som verksamheten efterfrågar."

Läs hela intervjun med CGM:s svenska VD Leif Tüll.