Please enable Javascript!

Personuppgiftsbehandling i CGM ANALYTIX

Urval av program i CGM ANALYTIX där personuppgifter behandlas. Märk väl att ytterligare program kan komma att läggas till.

Klicka här för att återgå till Dataskyddsförklaring CGM ANALYTIX

Preanalys
Arbetsremiss
GCK-HPV-registrering
Hantera skickeprover
Händelsehantering
Patientlarm
Provhantering
WS-EDI Händelsehantering

Produktion
Arbetslista (Ny)
Arbetslista
Medicinsk bedömning - Analys
Medicinsk bedömning - Läkemedel
Odling
Parallellsätt
Teknisk bedömning

Postanalys
Biobank
Biobank för studier
Remissaktivering
Lagerlista
Produktionskontroll
Smittskyddsrapporter - Översikt
Sök
Fakturakontroll

Rapporter/Etiketter
Provrörsetiketter
Etiketter ProvNR
Etiketter Personnummer
Rapporter EARSS
Rapporter Egendefinierade
Rapporter Ekonomi
Rapporter Rondlista
Rapporter Speciella

Tabeller
Betalare
Beställare
Patienter

Administration
Supportverktyget
Sammanslagning av patientidentiteter

Säkerhet
Behörighetshantering
Signaturer