Please enable Javascript!

CGM ANALYTIX

CGM ANALYTIX

Vi har ett system som täcker laboratoriets hela arbetsflöde oavsett disciplin!

Vi är medvetna om att dagens laboratorier allt oftare slås ihop till enheter med multidisciplinär verksamhet. Det innebär att det ställs allt högre krav på ett flexibelt LIS som enkelt ska upprätthålla konnektiviteten mot omkringliggande system.

Därför har vi byggt CGM ANALYTIX för att på ett logiskt sätt stödja laboratoriets arbetsprocesser oavsett disciplin. Du får även ett kostnadseffektivt system som har ett intuitivt och lättanvänt användargränssnitt.

Eftersom det är ett skalbart system går det att använda på allt ifrån patientnära analyser (PNA) på en sjukhusklinik till regionala lösningar med många stora och små laboratorier i en och samma installation. CGM ANALYTIX är ett väl beprövat system som är konstruerat för tillgänglighet 24/7, 365 dagar om året och är driftsäkert och pålitligt.

Detta kombinerat med de goda möjligheter som CGM ANALYTIX har för koppling och integration mot kringutrustning och andra applikationer som angränsar till labverksamheten gör att vi kan erbjuda ett starkt och modernt labdatasytem oavsett storlek på ditt lab!

Från och med version 6.0 uppfyller CGM ANALYTIX kraven i Dataskyddsförordningen (GDPR). Närmare information om detta finns i produktdokumentationen och kan även fås från vår supportavdelning.

Kontakta oss

Kontakta oss

För mer information om CGM ANALYTIX:

Telefon: 0243 - 21 76 00