Please enable Javascript!

Tillval och e-tjänster

Till CGM J4 för företagshälsovård finns ett antal olika tillval och e-tjänster som gör arbetet än mer effektivt. Varje verksamhet kan anpassa systemet efter sina egna behov.

 • Boka Doktorn

CGM J4 erbjuder integration till Boka Doktorn. Boka Doktorn är ett bokningssystem som t.ex. försäkringsbolag använder sig av för att boka tider hos vårdgivare.

Genom integration till Boka Doktorn undviks dubbelarbete med att registrera och publicera tider samt utmaningen med att hålla bokningarna synkade i de bägge systemen.

 • Digital diktering

Kopplingar till Care Talk och MedSpeech hanterar ljudfiler för digital diktering direkt i patientens journal.

 • E-Labsvar

Med elektronisk inläsning av labsvar undviks manuell hantering av labsvar vilket ökar patientsäkerheten och minskar den administrativa insatsen.

 • E-Labremisser

Med elektronisk hantering av labremisser som skickas direkt från en patientjournal ökar patientsäkerheten och minskar den administrativa insatsen.

 • E-röntgen

Öka säkerheten med elektronisk hantering av röntgenremisser som skickas direkt från en patientjournal samt inläsning av röntgensvar. Det finns även en översiktssida som möjliggör övervakning av inlästa röntgensvar.

 • Enkätportal

Via CGM J4:s enkätportal kan mottagningens patienter svara på enkäter eller vaccinationsformulär online – antingen hemifrån eller i väntrummet. Svaren på enkäterna skickas till systemet och sparas i patientens journal.

 • E-recept

Öka säkerheten med elektronisk hantering av recept som skickas direkt från en patientjournal. Det finns även en översiktssida för e-recept där kontroll av status på skickade e-recept kan göras.

 • E-sjukintyg

Elektronisk överföring av Försäkringskassans Sjukintyg FK 7263 med fråga/svar-funktionalitet för elektronisk kommunikation kring sjukskrivningsärenden mellan läkare och Försäkringskassan.

 • Exchange-koppling

Bokningar som skapas i Tidboken kan överföras anonymiserade till Outlook.

 • Fakturaportal

Via CGM J4:s fakturaportal kan kundföretagens kontaktpersoner logga in och ta del av publicerade fakturor.

 • Inloggning med SITHS-kort/e-legitimation

Inloggning med elektronisk identifiering, vilket krävs av flera nationella e-hälsotjänster.

 • Koppling till befolkningsregister

En systemkoppling till SPAR (Statens Personadressregister) finns som gör det möjligt att söka på personer folkbokförda i hela landet.

 • Koppling till ekonomisystem

Koppling till ett stort antal ekonomisystem finns så som tex Hogia, Axapta, Visma.

 • Kundanpassade verksamhetsrapporter

Kundspecifika rapporter för sammanställning av ekonomisk eller medicinsk data.

 • Medicinska kopplingar

Kopplingar finns till EKG (Welch Allyn), Spirometer (Welch Allyn, Spirotrac, Micromedical, Spirare-3) och Audiometer (Entomed).

 • SMS

Vid bokning kan SMS skickas ut med bekräftelse till patient. För att minska risken för uteblivna besök kan även SMS-påminnelse skickas från systemet.

 • Webbtidbok

Webbtidboken hanterar bokningar online. Patienter kan boka, ändra och avboka de tider som mottagningen valt att publicera.

Kontakta oss

Kontakta oss

För mer information om tillval och e-tjänster för CGM J4:

Telefon: 018 470 26 00