Please enable Javascript!

Accept necessary cookies
Molntjänst

Låt CGM ta hand om driften av ditt journalsystem

Vår molntjänst är en tjänst som ger dig tillgång till ditt journalsystem via internet. När du vill komma åt systemet använder du din internetläsare. Du loggar in i vår portal där du får verifiera dig med tillhörande säkerhetssystem - ungefär som när du loggar in på en internetbank. Därefter är det klart att börja jobba i ditt journalsystem. Vår molntjänst bjuder en säker drift av ditt journalsystem och de e-tjänster som din verksamhet använder, till exempel e-recept, webbtidbok och SMS-påminnelser.

Vår molntjänst är:

  • Säker

Förenligt med Patientdatalagen samt Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring över öppna nät inom hälso- och sjukvården i Sverige.

  • Enkel

Du slipper installationer och backup-system på din dator och server men har ändå alltid tillgång till den senaste versionen. Användarna loggar in i systemet via sin vanliga webbläsare.

  • Kostnadseffektiv

Du har en fast kostnad för ditt IT-stöd av ditt journalsystem, inga oförutsägbara utgifter för till exempel underhåll eller uppgraderingar tillkommer.

Kontakta oss

Kontakta oss

För mer information om vår molntjänst:

Telefon: 018 470 26 00