Please enable Javascript!

PMO e-enkät

Skicka enkäter via PMO!

Med PMO:s enkätmodul distribuerar du enkäten (till exempel Hälsofrågor för åk 7) från PMO till vår enkätportal på webben. När eleverna fyllt i sina svar skickas de direkt till respektive journal i PMO.Därifrån kan enkäten användas som underlag för de individuella hälsosamtalen som följer

Du slipper den manuella inmatningen och sparar därmed tid samtidigt som du minimerar risken för fel. Svaren kan även skrivas ut och användas som underlag vid hälsosamtalet.

Vilka formulär kan jag använda i en enkät?

Nu finns Västernorrlandsmodellen, Stockholmsmodellen och ELSA att beställa.

Vi kommer framöver att kunna erbjuda fler standardiserade enkätmodeller och rekommenderar att man i första hand beställer och använder någon av dessa

Statistik

Statistik kan presenteras på lokal nivå i cirkel- eller stapeldiagram. Det är också möjligt att få ut sammanställd statistik på flera utskick samt på huvudmannanivå.

Det är också möjligt att ta ut statistik på enstaka frågor.

Kontakta oss!

Vill du ha mer information om E-enkät?

Kontakta vår försäljningsavdelning
018-470 26 00