Please enable Javascript!

Elevhälsans ärenden

Elevhälsans ärenden - ärendehantering för hela elevhälsoteamet

Elevhälsans ärenden innehåller stöd för ärendehantering i en gemensam arbetsyta för hela Elevhälsoteamet. Elevhälsans ärenden gör handläggningen av elevärenden enklare och säkrare.

Med hjälp av det skräddarsydda stödet för ärendehantering sparar du tid, får bättre översikt på elev-, klass-, och skolnivå och säkerställer dokumentation av myndighetsbeslut och åtgärder. Alla ärenden för en elev samlas och presenteras kronologiskt. Elevhälsans ärenden innehåller också en helt integrerad möteshantering där minnesanteckningar också läggs till ärendet.

I Elevhälsans ärenden får du

• en samlad arbetsyta för handläggning av elevens alla ärenden

• en gemensam plats för beslut och dokumentation av elevhälsans insatser

• överblick över alla elevhälsoärenden i klassen och på skolan

• ett arbetsverktyg som ger dig stöd för myndighetsbeslut

• ett verktyg som ger dig stöd för att upprätta och följa upp åtgärdsprogram

• en hjälpreda för att fördela arbetet under pågående elevärende

Alla som jobbar i Elevhälsoteamet har stor nytta av att arbeta i Elevhälsans ärenden oavsett yrkesroll. Varje yrkesroll har en egen journal för att säkerställa sekretess och sedan arbetar man. Rektorerna får en total överblick över alla elevhälsoärenden på sin skola.

Vid leverans av modulen ingår ett flertal blanketter som:

• Skolverkets blanketter; Beslut om åtgärdsprogram för elev som behöver särskilt stöd, Beslut om att avsluta åtgärdsprogram, Beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram samt utredning om särskilt stöd.

• Elevmöten, en sammanställning från ett elevmöte som kan användas som information till vårdnadshavare

• Orosanmälan till Socialtjänsten

Behövs flera blanketter kan dessa beställas från CGM eller tas fram av den egna systemadministratören.Kontakta oss!

Kontakta oss!

Vill du ha mer information om Elevhälsans ärenden?

Kontakta vår försäljningsavdelning
018-470 26 00