Please enable Javascript!

PMO

PMO för Elevhälsan

I PMO är det möjligt att samla all dokumentation från elevhälsans alla olika insatser.

Oavsett vilken personalkategori inom elevhälsan du hör till kan du enkelt dokumentera dina kontakter med och om eleven. Uppgifterna dokumenteras både i en yrkesjournal och dessutom i den gemensamma elevakten som är tillgänglig för rektor och hela elevhälsoteamet.

Snabb överblick

Är du rektor eller skolledare får du i PMO snabbt en överblick över alla aktuella ärenden och vilka insatser som gjorts i varje enskilt ärende. Alla som dokumenterar i PMO har en egen behörighet vilket garanterar hög säkerhet och sekretess.

Många e-tjänster

Till PMO finns ett stort antal e-tjänster som effektiviserar Elevhälsoteamets vardag. Funktioner för arkivering och sammanslagning av dubbelregistrerade journaler finns också som extra tilläggstjänster.

PMO i molnet

Tack vare vår molntjänst PMO SaaS – kan vi erbjuda PMO även till er som vill slippa arbetet med uppgraderingar, underhåll av servrar eller annan teknisk hantering.

PMO uppfyller alla nuvarande lagkrav på dokumentation inom Elevhälsan och har redan nu stöd för att hantera framtida striktare sekretessregler.

Aktuellt

Vi har släppt en ny version av PMO som bland mycket annat innehåller:

  • En helt ny Samtyckesmodul där man kommer att kunna hantera samtycken både på papper och elektroniskt så att både medgivande och återtagande kan ske via webben.
  • Möjligheten för lärare eller annan personal som jobbar utanför PMO att skicka ett meddelande direkt in till elevhälsoteamet i PMO.
  • Avisering direkt från PMO till den egna mailen.

Kontakta oss

För mer information om PMO för elevhälsan:

Telefon: 018 470 26 00

Du som redan är kund hos oss på CGM kan även logga in på vårt användarforum för att läsa mer om produktnyheter, ladda ner uppgraderingar etc.
Användarforum