Please enable Javascript!

Tilläggsprodukter

Tilläggsprodukter

I PMO basinstallation ingår drygt 40 moduler. Utöver dessa finns ytterligare moduler och funktioner för olika typer av verksamheter och behov. Kontakta vår försäljningsavdelning för mer information om funktion och pris.

För Barnhälsovården finns dessa tilläggsfunktioner:

PMO2GO - app för mobil ärendehantering

För alla våra verksamheter som använder sig av PMO:s ärendehantering i journalen kan vi nu presentera appen PMO2GO! I ett första skede är appen tänkt att användas av BVC-sköterskor för att dokumentera det första hembesöket direkt på plats.

BVC-sköterskan slipper nu dubbeljobbet med anteckningar på papper vid hembesöket. Istället matas uppgifterna in direkt via en platta och uppgifterna skickas därefter direkt till PMO:s databas. Med PMO2GO blir jobbet därmed både enklare och säkrare.

I den första versionen kan appen användas med Windows 10 i så kallade 2-in-1-datorer där platta och dator är en och samma enhet. Appen har responsiv design för att kunna användas av olika typer av mobila enheter.

I den första versionen av appen kan information registreras. I kommande versioner kommer det även att vara möjligt att läsa information.

Arkivering

I PMO finns tilläggsmodulen Arkivering som gör det möjligt att arkivera eller ställa av alla journaler som inte längre är aktiva i ditt PMO-system. I modulen söker du enkelt efter journaler som borde arkiveras. Modulen erbjuder både möjligheten till att arkivera journalerna internt i PMO och att exportera dem vidare till externa arkiv.

Sammanslagning

Finns det dubbelregistrerade patienter i ditt PMO-system? Då är det möjligt att med hjälp av tilläggsmodulen Sammanslagning enkelt foga samman journaluppgifter som registrerats i olika journaler till en enda journal.

Systemmeddelande

Systemmeddelande är en modul som kan användas för att informera användare om aktiviteter som påverkar användandet av PMO. Det kan till exempel gälla planerade driftavbrott eller funktionsstörningar i PMO eller i angränsande system. Funktionen är inte avsedd att användas för allmänna nyheter om vad som sker i verksamheten.

Systemmeddelande visas i form av en dialogruta som presenteras när användaren loggar in i systemet. Modulen kontrollerar också om det finns nya systemmeddelanden enligt ett definierat intervall.

Upplysning

Med hjälp av modulen Upplysning kan du koppla information till specifika diagnoser, åtgärder eller laboratorieanalyser. Det är till exempel möjligt för en vårdgivare att säkerställa att vissa sjukdomar behandlas enligt fastställda rekommendationer och att information angående behandlingar blir tillgänglig för personen som registrerar diagnosen. Den bifogade informationen kan vara ett dokument eller en länk till en webbplats.

Aktuellt

Nu har vi en app för mobil ärendehantering!

Kontakta oss

Kontakta oss

För mer information om våra tilläggsprodukter:

Telefon: 018 470 26 00