Please enable Javascript!

Accept necessary cookies
Tilläggsprodukter

Tilläggsprodukter

I PMO basinstallation ingår drygt 40 moduler. Utöver dessa finns ytterligare moduler och funktioner för olika typer av verksamheter och behov. Kontakta vår försäljningsavdelning för mer information om funktion och pris.

För Barnhälsovården finns bland annat dessa tilläggsfunktioner och tjänster:

Samtycke

Vi har tagit fram en specifik modul för enhetlig och säker hantering av de olika samtycken som krävs för olika åtgärder och i olika sammanhang inom elevhälsa och övrig hälso- och sjukvård.

Samtyckeshanteringen kan ske manuellt, digitalt eller i en kombination av båda varianterna.

PMO2GO - app för mobil ärendehantering

För alla våra verksamheter som använder sig av PMO:s ärendehantering i journalen kan vi nu presentera appen PMO2GO! I ett första skede är appen tänkt att användas av BVC-sköterskor för att dokumentera det första hembesöket direkt på plats.

BVC-sköterskan slipper nu dubbeljobbet med anteckningar på papper vid hembesöket. Istället matas uppgifterna in direkt via en platta och uppgifterna skickas därefter direkt till PMO:s databas. Med PMO2GO blir jobbet därmed både enklare och säkrare.

I den första versionen kan appen användas med Windows 10 i så kallade 2-in-1-datorer där platta och dator är en och samma enhet. Appen har responsiv design för att kunna användas av olika typer av mobila enheter.

I den första versionen av appen kan information registreras. I kommande versioner kommer det även att vara möjligt att läsa information.

Journalöverföring

Med vår e-tjänst Journalöverföring skickar du journalkopior till en annan BVC eller en skola med ett enkelt knapptryck. Du slipper tidskrävande rutiner som att skanna in journaler eller manuellt göra nya registreringar exempelvis när ett barn flyttar eller börjar skolan.

Arkivering

I PMO finns tilläggsmodulen Arkivering som gör det möjligt att arkivera eller ställa av alla journaler som inte längre är aktiva i ditt PMO-system. I modulen söker du enkelt efter journaler som borde arkiveras. Modulen erbjuder både möjligheten till att arkivera journalerna internt i PMO och att exportera dem vidare till externa arkiv.

Fler tilläggsprodukter

  • Systemmeddelande - nå alla PMO-användare på en gång
  • Upplysning - kopplar information till specifika åtgärder, diagnioser eller labanalyser
  • Sammanslagning - sammanfogar dubbelregistrerade patienter

  • SMS-påminnelser - minskar risken för uteblivna besök
  • E-recept - enkel och säker förskrivning av läkemedel
  • Webbtidbok - gör mottagningen lättillgänglig

Aktuellt

Nu har vi en app för mobil ärendehantering!

Kontakta oss

Kontakta oss

För mer information om våra tilläggsprodukter:

Telefon: 018 470 26 00