Please enable Javascript!

Vitalis

Välkommen till vår monter!

År 2025 har Sverige som mål att vara bäst i världen på att använda digitaliseringen och e-hälsans möjligheter. Det ställer vi oss bakom och vill vara med och realisera!

Kom och träffa oss på vår monterscen där vi berättar hur vi med vår evolutionära strategi och breda samarbete inom e-hälsans ekosystem skapar rätt förutsättningar för verksamheter att utvecklas både inom vården, skolan och omsorgen precis som den svenska e-hälsovisionen förespråkar.

Du hittar oss i monter B08:20 där vi finns på plats med många av CGM:s medarbetare och våra samarbetspartners!

På vår monterscen

Vi ser i år fram emot att presentera vår satsning CGM Health Alliance - en ny, modern vårdinformationsmiljö som möter de nya kraven och förväntningarna från profession, patienter och invånare.

Klockan 13.00 på tisdag går startskottet för vårt program - missa inte det!

Gå till CGM:s monterprogram

Läs mer om vår evolutionära strategi

Mer om CGM Health Alliance