Please enable Javascript!

vitalis

Vitalis 2017

Årets Vitalis var en välbesökt tillställning där mässan (återigen) slog både besöks- och utställarrekord.

Under tre intensiva och inspirerande dagar fick vi fick möjligheten att möta många besökare, visa upp våra nya innovationer och delge våra planer inför framtiden.

Vår Speaker Partner-presentation och våra monterseminarier

Missade du något av våra olika monterseminarier eller Daniel Anderssons Speaker Partner-presentation? Nu har du möjlighet att titta på filmerna från seminarierna.

Framtidens vårdinformationsmiljö - önskedrömmen som ska bli verklighet

I arbetet att etablera framtidens vårdinformationsmiljöer finns målsättningen att öka patientens och invånarens inflytande över den egna vården och hälsan samt att förbättra den digitala arbetsmiljön för medarbetarna.

Hur kan vi förverkliga den önskedrömmen?

Daniel Anderssons pratar om framtidens vårdinformationsmiljö under CGM:s Speaker Partner-presentation. Dessutom bjuder han upp ett antal gästtalare på scenen!

CGM Health Alliance

Health Alliance är CGM:s svar på några av vårdens framtidsutmaningar, inte minst behovet av flexibilitet och mobilitet. Daniel Alonzo Rönnberg från CGM visar några godbitar från den utveckling som pågår med ett nytt modernt helt webbaserat gränssnitt.

CGM:s partnerprogram

CG Helander, partneransvarig på CGM, presenterar vårt nya partnerprogram som är en av flera aktiviteter vi gör för att bidra till att vi kan uppnå e-hälsovisionen 2025.

Hybriddiktering

Bo Eklund, marknadschef på Conscriptor, berättar om hur de tillsammans med CGM har utvecklat en integration av Conscriptors nya dikteringsteknologi Hybriddiktering och TakeCare.

BHV Hembesök

Gudrun Söderlind, produktchef på CGM och Ewa Winther från Region Jönköpings Län visar CGM:s nya app. Med hjälp av appen underlättas dokumentationen vid det första hembesöket som BVC erbjuder alla familjer som just fått barn.

Ökad patientsäkerhet och patientmedverkan med gemensamt arbetssätt

Fredrik Eriksson, organisationskonsult på Strikersoft berättar hur mobila användarvänliga applikationer med guider och avancerade mallar ger ett gemensamt arbetssätt för hela organisationen som ökar effektiviteten, ger mer tid för patienterna, bättre dokumentation och minskar administrationen.

Kollihantering - transportera labprover enkelt och säkert

Annika Dahlström från CGM Lab visar CGM:s nya system för vården som gör det enkelt och spårbart transportera sina labbprover

Kvalitetsarbete inom CGM

EU:s nya dataskyddsförordning träder i kraft den 25 maj 2018. Sandra Sjöåker, kvalitetsansvarig på CGM och Karin Bergenheim, chefsjurist på CGM berättar om hur CGM förbereder sig.

Patientflödesvyer - Karolinskas nya system för styrning av patientflöden

Martin Williamson, VD på Omniq, berättar om det nya verksamhetsstödjande systemet som kallas Patientflödesvyer (PFV) PFV är ett realtidssystem som hämtar data från TakeCare och andra systems öppna standardiserade gränssnitt.

Så blir patienten mer informerad och delaktig med digitala verktyg

Trots att Sverige ligger långt fram i att tillgängliggöra vårdinformation, är patienter idag enligt Vårdanalys mindre informerade och delaktiga än för 3 år sen. Martin Irding, VD på FRISQ, ger konkreta exempel på vad man kan göra för att ge patienten värdefull information kring sin behandling, exempelvis genom att tillhandahålla skräddarsydd patientinformation direkt från TakeCare.

Vikten av öppna plattformar för kunskaps- och beslutsstöd inom hälso- och sjukvård!

Lars Palmberg, Mementor Ledarskap och Göran Nilsson, Produktchef på CGM - samtalar om arbetet som pågår med en gemensam plattform som möjliggör att kunskaps- och beslutsstöd på ett ”smart sätt” kan bli tillgängligt i de journalsystem som används i det dagliga arbetet hos vårdgivare runt om i landet.

Healthcare Anywhere

Nina Sellberg, adjungerad professor på KI och projektledare för Health Innovation (HIP), berättar om att HIP-ramverket är utformat för att dela data mellan CGM Health Alliance och patientens appar, sensorer och MedTech på ett meningsfullt och säkert sätt. HIP-ramverket skickar data löpande från patientens appar, sensorer och MedTech till CGM Health Alliance.

Hur ska de små och medelstora privata vårdgivarna följa med på resan med e-hälsovisionen?

Henrik Andersson, CIO på TechTrade:
"För att Sverige ska kunna bli bäst i världen på e-hälsa år 2025 är det viktigt att ge de privata vårdgivarna förutsättningar att följa med i e-hälsans utveckling. De behöver hjälp med omvärldsbevakning, tillföra kunskap, skapa tekniska förutsättningar och omvandla behoven/kraven till digitala lösningar med rätt teknik. Ser landstingen till att skapa förutsättningar även för de privata vårdgivarna?"

Ledarskapets betydelse i ett paradigmskifte

Elisabet Wennlund, ordförande i CGM:s Effektråd talar på temat: Visionen för e-hälsa utmanar och driver på vårdens utveckling på många olika sätt. Utvecklingen av vårdinformationsssystem är inte längre bara utveckling av ett journalsystem, det utmanar osss att få ihop olika perspektiv och behov från flera intressenter. Inte minst utmanar det vårt sätt att leda sjukvården in i framtiden hand i hand med tekniken.

Tack!

Vi vill rikta ett stort tack till alla som besökte vår monter, deltog på våra "mini-seminarier" i montern och som deltog på vårt seminarium i huvudprogrammet.

Vitalis
Vitalis
Vitalis
CGM Health Alliance
Vitalis
Vitalis lab
Vitalis
Vitalis
Seminarium
Daniel CGM