Please enable Javascript!

Accept necessary cookies

Nyheter

16. mars 2020

PMO 12.0 - Vårversion fullastad med tidsbesparande e-tjänster

I maj släpper CGM en ny version av PMO som är det marknadsledande systemet inom Elevhälsa.

-Den här gången känns det lite extra roligt att släppa en ny version eftersom vi kan erbjuda så mycket bra och efterfrågad funktionalitet för Elevhälsan, säger Gudrun Söderlind som är produktchef för PMO. Vi har satsat på olika typer av tidsbesparande och trygghetsskapande/säkerhetshöjande e-tjänster som till exempel möjligheten för lärare att skicka meddelande till sitt elevhälsoteam direkt in till PMO. Det här är en funktion som tidigare hanterades på olika sätt i olika skolor, ofta manuellt med lösa lappar och mycket spring i korridorerna för att få fatt i rätt person. Med den här funktionen blir hanteringen mycket enklare för lärarna och säkrare för de elever som behöver stöd.

PMO är sedan många år ett system som levererar moderna, digitala lösningar som täcker många av de behov som Elevhälsan har. Fullt stöd finns till exempel för ärendehantering via en tilläggsfunktion som kallas Elevhälsans ärenden.

-Elevhälsans ärenden är utvecklat i tätt samarbete med verksamheten och används redan idag i drygt 100 kommuner, berättar Gudrun. Det är ett mycket uppskattat processtöd, inte minst upplever rektorer att de får full koll på alla sina elevärenden. Ärendehanteringen är central för Elevhälsan och därför putsar vi och lägger till fler finesser i Elevhälsans ärenden med varje ny PMO-version.

Samtyckesmodul för digital hantering

I vår är också den nya Samtyckesmodulen i PMO färdig vilket ger skolorna ytterligare en möjlighet att successivt byta ut pappershantering mot digitala lösningar. Modulen hanterar samtycken både på papper och digitalt så att medgivanden och återtaganden enkelt kan ske via webben. Det är förstås en stor fördel att alla samtycken nu kan samlas på ett ställe i elevens journal.

-För vårdnadshavare blir det också betydligt enklare och säkrare när de kan erbjudas möjligheten att skicka in samtycken via webben istället för att papper ska skickas fram och tillbaka med barnen.

Gudrun och hennes team på CGM arbetar kontinuerligt för att hitta digitala lösningar som kan underlätta det vardagliga arbetet för alla som arbetar inom Elevhälsan, vilket också gynnar elever och föräldrar.

-Lika viktigt är det för oss att vi i enlighet med e-hälsovisionen fortsätter att titta framåt och utveckla tjänster som knyter ihop olika verksamheter. Detta möjliggör en bättre och säkrare hantering av ärenden och information som behöver utbytas mellan olika aktörer.