Please enable Javascript!

Accept necessary cookies

Nyheter

05. juni 2019

Region Dalarna först ut att använda CGM ANALYTIX Patologi

Region Dalarna är först ut att använda CGM ANALYTIX Patologi, ett helt nytt webbaserat LIS-system från CGM. Systemet är utvecklat för framtidens laboratorium och möter förändringar och nya behov för digitalisering och effektiviserade arbetsflöden inom disciplinen patologi-cytologi.

Region Dalarna har i nära samarbete med CGM implementerat nya CGM ANALYTIX Patologi vid Klinisk patologi och cytologi i Dalarna. Systemet är i full drift i Falun sedan oktober 2018.

Region Dalarna använder sedan tidigare CGM:s multidisciplinära LIS-lösning CGM ANALYTIX för alla discipliner – klinisk kemi, klinisk mikrobiologi samt klinisk patologi och cytologi – och blir nu den första kunden att ta nya CGM ANALYTIX Patologi i drift. CGM ANALYTIX finns i drift på flera laboratorier i Sverige och Norge, även i Ryssland, Ukraina och Slovakien.

– Övergången till nya CGM ANALYTIX har förbättrat våra arbetsflöden, säger verksamhetschef Tibor Tot. Den har också skapat förutsättningar för det fortsatta digitaliseringsarbetet som pågår inom kliniken och för deltagandet i diagnostiska nätverk. I och med integrationen mot sjukhusets bildhanteringssystem får våra kliniker och i slutänden också patienterna en bättre service, fortsätter Tibor Tot.

– Det har varit en förmån för CGM att få leverera vårt nya CGM ANALYTIX Patologi i samarbete med Region Dalarna, säger CGM:s VD Jonas Westbom. Leveransen stärker oss i vårt fortsatta arbete med transformeringen av CGM ANALYTIX för de övriga disciplinerna. Laboratoriernas roll i den framtida sjukvården blir allt viktigare samtidigt som digitaliseringen nu börjar ta fart på allvar.

Laboratoriedisciplinerna i Region Dalarna sysselsätter idag ca 200 medarbetare. På laboratorierna utförs ca 5 000 000 tester årligen inom disciplinerna klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk patologi och cytologi. Produktionen förväntas öka med 10% per år de kommande 5-7 åren.

– Region Dalarna har nu ett webbaserat LIS inom patologi och cytologi som helt möter den digitalisering som pågår inom sjukvården med mervärden såsom ett unikt processtöd för Cervix Cancer screening och integrering mot sjukhuset bildhanteringssystem. CGM ANALYTIX är dessutom gemensamt med sjukhusets övriga laboratoriediscipliner, avslutar Jonas Westbom.

För ytterligare upplysningar, kontakta:

Jonas Westbom, VD CompuGroup Medical Lab, +46 243 21 76 26, [email protected]