Please enable Javascript!

Accept necessary cookies

Nyheter

18. oktober 2018, Stockholm

Nu utvecklar vi TakeCare-supporten!

Utbyggd stödfunktion, skräddarsydda servicepaket och interaktiv kundportal. Det är några av de förändringar som är på gång för att förstärka CGM:s support för TakeCare-användare.

Utbyggd stödfunktion, skräddarsydda servicepaket och interaktiv kundportal. Det är några av de förändringar som är på gång för att förstärka CGM:s support för TakeCare-användare.

–Vår ambition är att utveckla verksamheten på olika sätt för att kunderna ska erbjudas bästa möjliga stöd och support, säger Carin Stach, som sedan några månader tillbaka är chef för CGM:s TakeCare-support för privata vårdgivare med vårdavtal med Stockholms läns landsting.

Carin Stach och hennes team har många tankar och idéer för hur supporten ska förbättras i framtiden. Förutom tillgång till snabb support är det också viktigt att kunderna känner sig välinformerade, betonar hon.

–Eftersom det är vi på CGM som utvecklar och förvaltar TakeCare kan vi ge våra kunder snabb information om både aktuella nyheter och trender, säger hon. Det kan vi erbjuda både med hjälp av digitala nyhetsbrev och regelbundna kundforum.

Gedigen vårdbakgrund

Carin Stach har arbetat på CGM sedan 2013 i flera olika roller – bland annat som konsult vid införanden av TakeCare i vårdverksamheter. I grunden är hon specialistsjuksköterska inom barn- och intensivvård, och har erfarenhet från både högspecialiserad vård och mer öppna vårdformer i Sverige och Tyskland. Som tidigare anställd inom Stockholms läns landsting har Carin Stach dessutom gedigen erfarenhet av hur TakeCare används ute i vården.

–Det är en stor styrka hos oss på CGM att vi är så många som har en vårdbakgrund. Och många av oss som arbetar inom stöd- och supportverksamheten har dessutom jobbat i vården som lokala systemadministratörer med TakeCare, berättar hon. Det innebär att vi har en stor förståelse för verksamheternas arbetsprocesser och behov och kan då snabbt sätta oss in i och lösa de frågeställningar som uppkommer.

Ökat supportstöd

På supportenheten arbetar idag ett team av flera engagerade medarbetare i nära samarbete med TakeCares verksamhetskonsulter. Samtliga är experter på hur TakeCare ska användas och konfigureras för att på bästa sätt stödja våra kunders personal i det dagliga arbetet. Till deras hjälp finns en stor fakta- och kunskapsbank som har byggts upp under årens lopp. Direkt stöd ges även från drift- och produktutvecklingsteamen för TakeCare, vilket gör att ärenden kan lösas snabbare.

–Vi planerar nu att bygga ut vår verksamhet så att vi även kan erbjuda teknisk support genom att knyta till oss sådan specialkompetens. Idag har kunderna ofta en egen teknikleverantör, men vi ser här att vi också ska kunna tillhandahålla sådan IT-service som en tilläggstjänst. Med en gemensam ingång till både användarsupport och teknisk support är vår ambition att vardagen blir enklare för våra kunder, förklarar Carin Stach.

Olika nivåer på servicepaketen

En kommande förändring är att ta fram olika servicepaket utifrån kundernas skiftande behov.

–Bland våra kunder finns allt från stora privata vårdcentraler till små enmansföretag. Behovet av stöd och support är därför väldigt skiftande, förklarar Carin Stach. Genom att erbjuda kunderna anpassade servicepaket vill vi uppnå en högre effektivitet och snabbare leveranser för alla våra kunder.

Idag kommer användarna i kontakt med vårt serviceteam via e-post eller telefon. Carin Stach vill skapa flera och snabbare kontaktvägar till exempel genom att erbjuda kundportal till ärenden.

–Vi ska ta många steg framåt som ytterligare förenklar och förbättrar vardagen för alla våra kunder.

Mer information

Vill du veta mer om CGM:s support för TakeCare-användare – eller har tankar på hur servicen kan utvecklas – är du välkommen att kontakta Carin Stach.

Telefon: 018 - 470 26 00 eller skicka e-post till carin.stach@cgm.com