Please enable Javascript!

Nyheter

02. oktober 2018

Nu skickar Region Skåne BVC-journaler digitalt

Region Skåne har nu börjat skicka sina BVC-journaler digitalt till alla de skolor som använder PMO i Region Skåne och i övriga landet. Den digitala överföringen innebär en väsentlig effektivisering av arbetet med att föra över journaler mellan BVC och skola när ett barn ska börja skolan.

Tidigare har hanteringen av BVC-journalerna hanterats manuellt av både BVC-sköterskan som skickat pappersjournalen per post och av skolsköterskan som tagit emot den och därefter fått skanna in den i PMO. Den nya rutinen med att skicka journaler digitalt mellan BVC och skola innebär en enorm tidsbesparing för alla berörda.

"Elektronisk journalöverföring av BVC-journaler är något som kommunerna i Skåne har längtat efter. Möjligheten att skicka journaler digitalt mellan skolor har ju funnits länge i PMO. Det känns väldigt bra att Region Skåne har valt att aktivera den här funktionen för att skicka BVC-journaler till skolorna", säger Gudrun Söderlind, produktchef för PMO.

"Detta ligger helt i linje med den nationella e-hälsovisionen och CGM:s egna ambitioner att digitalisera och effektivisera hälso- och sjukvårdens processer genom att minimera det manuella arbetet", fortsätter Gudrun.

Även VGR har börjat skicka BVC-journaler inom regionen, mellan AsynjaVisph och PMO.

Om PMO

PMO är CGM:s specialiserade produkt för verksamhetsområdena Primärvård, Elevhälsa och Barnhälsovård.

•Drygt 250 av 290 kommuner samt 100 privata skolaktörer använder PMO för sin Elevhälsa

•8 landsting/regioner använder PMO för sin Barnhälsovård

•2 regioner samt 100 privata vårdgivare använder PMO för Primärvård.