Please enable Javascript!

Nyheter

27. september 2018

Strategiskt samarbete mellan CompuGroup Medical och FRISQ

Det svenska e-hälsoföretaget FRISQ med sin digitala lösning för en mer personcentrerad vård knyts nu som strategisk partner till CompuGroup Medical Sverige, (CGM). Samarbetet innebär att e-hälsans ekosystem utvidgas.

CGM har en bred bas av tjänster och produkter på den svenska marknaden, och är också ledande internationellt inom just sitt område.

– Tillsammans med olika aktörer i e-hälsans ekosystem vill vi verka för en mer inkluderande och innovativ vårdutveckling, förklarar Daniel Anderberg, VD CGM.

Accelererar digitaliseringen

Samarbetet bygger på övertygelsen att det behövs bredare samverkan för att accelerera digitaliseringen och utveckla framtidens hälso- och sjukvård. Och för att Sverige ska nå det nationella målet om att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter år 2025.

– Genom olika samarbeten vill vi leverera en evolutionär utveckling där man i små steg närmar sig målet. Enkelt uttryckt är vår idé att vi tar tillvara på det vi redan har och göra det som är bra ännu bättre. På så sätt kan vårdmarknaden dra nytta av de stora digitala investeringar som redan gjorts tids- och resursmässigt, säger Daniel Anderberg.

Långsiktiga samarbeten

Samarbetet med FRISQ är exempel på den form av samverkanslösningar som CGM vill se i framtiden. Målet är att öppna upp och jobba tillsammans med ett stort antal företag, forskningsinstitut och organisationer.

– Vi är övertygade att nyckeln till framgång ligger i gränsöverskridande och långsiktiga samarbeten. Det är bara genom att vara öppna och inkluderande som vi kan bana väg för e-hälsans evolution på riktigt och skapa framtidens hälso- och sjukvård, säger Daniel Anderberg.

Ett komplement

FRISQ tillhandahåller e-hälsolösningar för en mer personcentrerad vård, med särskilt fokus på vårdplaner för både vårdteamet och patienten.

– Vårdplanslösningen kompletterar på ett utmärkt sätt de produkter och tjänster som CGM tillhandahåller, konstaterar Daniel Anderberg.

Martin Irding, VD för FRISQ, ser fram mot samarbetet som strategisk partner.

– Vi är mycket glada över detta breda samarbete med en ledande aktör som CGM. Det är genom den här typen av partnerskap som vi kan leverera riktigt bra helhetslösningar för hälso- och sjukvården, både nationellt och internationellt, säger han.

Vid frågor kontakta gärna

Daniel Anderberg, VD CGM

daniel.anderberg@cgm.com

Tel: +46 184702600

___________________________________

Martin Irding, VD FRISQ

Tel: +46 (0)8 120 131 21

martin.irding@frisq.se

Läs mer om FRISQ