Please enable Javascript!

Nyheter

11. september 2018

Nytt samarbete banar väg för innovativ vårdutveckling

Under våren och sommaren har ett pilotprojekt körts på Sophiahemmet Husläkarmottagning i Stockholm där syftet var att underlätta ett enhetligt omhändertagande av patienter med misstänkt prostatacancer. Utfallet har varit mycket positivt och därför har företagen beslutat att ta samarbetet vidare och erbjuda alla CGM:s kunder i Sverige en möjlighet att nyttja beslutsstödet fullt integrerat i vårdinformationssystemet TakeCare.

Beslutsstödet Cambio CDS används redan idag av flertalet av de vårdgivare i Sverige som använder journalsystemet COSMIC samt av Scotland NHS. Beslutsstödet är integrerat i det kliniska arbetsflödet och underlättar för läkare att i realtid följa rekommenderade riktlinjer för behandling. Cambio CDS erbjuds som tjänst via Microsoft Azure och bygger på öppna standarder vilket gör att det kan användas oavsett underliggande journalsystem genom en enkel integration.

Samarbetet mellan CGM och Cambio är ett exempel på den form av samverkanslösningar som de båda företagen vill se mer av i framtiden.

– Vi tror att nyckeln till framgång ligger i gränsöverskridande och långsiktiga samarbeten. Tillsammans med Cambio som en aktör inom e-hälsans ekosystem vill vi verka för en mer inkluderande, kvalitetshöjande och innovativ vårdutveckling, förklarar Daniel Anderberg, Nordenchef vid CGM.

– Cambio har sen länge verkat för öppna standarder som gör det möjligt att koppla samman system och integrera innovativa lösningar i befintliga system. Det här är ett bra exempel på när leverantörer samverkar för att skapa lösningar som bidrar till nytta för vården, säger Peter Gille, VD för Cambio. Tekniken bygger på en generisk lösning och kan därmed enkelt appliceras på flera olika vårdförlopp och processer. Potentialen i att automatisera processer i vården är stor och kan leda till ökad effektivitet och på sikt kortare vårdköer.

Vid frågor kontakta gärna:

Daniel Anderberg, VD CGM

daniel.anderberg@cgm.com

Tel: +46 18 470 26 00

____________________________________

Peter Gille, VD Cambio HealthCare Systems

peter.gille@cambio.se

Tel: +46 8 691 49 00

Om CompuGroup Medical Sweden AB

CGM är ett världsledande globalt e-hälsobolag. Med en kundbas på ca 400 000 kunder arbetar vi med läkare, tandläkare, sjukhus, apotek och hälsonätverk i 40 länder.

Vi har 4 600 kvalificerade medarbetare som arbetar på våra kontor i 19 länder för att erbjuda de bästa lösningarna inom e-hälsa.

CGM har funnits på den svenska e-hälsomarknaden i mer än 25 år och levererar effektiva och säkra lösningar till såväl enskilda mottagningar som till kliniker, sjukhus, kommuner

samt landsting och regioner. Vi utvecklar våra produkter i nära samarbete med användarna med målsättningen att på ett användarvänligt och effektivt sätt stödja hela vårdkedjan.

Om Cambio HealthCare Systems

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien. 2016 förvärvades ILAB AB, en ledande leverantör av kommunala verksamhetssystem. Därmed är Cambio en marknadsledande leverantör med ett heltäckande erbjudande för hela kedjan inom vård och omsorg med målet att erbjuda de mest innovativa digitala lösningarna för landsting, regioner och kommuner.

Läs mer på Cambios webbplats