Please enable Javascript!

Nyheter

17. maj 2018

Region Halland väljer PMO för sin Barnhälsovård

Region Halland har valt CGM:s specialistsystem PMO för sin barnhälsovård. Införandet påbörjas under 2018 och beräknas vara helt infört 2019.

-Barnhälsovården i Halland för sedan tidigt 70-tal BHV-journal i pappersform och införandet av digital journal är därför efterlängtat, säger Annika Wallin som är projektledare för PMO-införandet i Region Halland. I och med att vi i fortsättningen kommer att kunna lagra barnhälsodata elektroniskt, ökar förutsättningarna för tillgänglighet och åtkomst. Digitaliseringen av våra journaler förbättrar också epidemiologisk bevakning och forskning gällande barns hälsa samt kvalitetssäkrar överföring av data mellan barn- och elevhälsovården.

Varför valde ni just PMO?

-BHV-journalen i PMO förefaller ha stora likheter med nuvarande journalföring, vad gäller struktur och användarvänlighet. Vår förhoppning är att detta ska infrias och medföra minskat merarbete.

-Vi tycker självklart att det är jätteroligt att även Halland nu ansluter sig till PMO-familjen, säger Magnus Lindén, storkundsansvarig på CGM. Det är nu åtta regioner och landsting som använder PMO för sin Barnhälsovård vilket gör PMO till Sveriges mest använda BHV-system. Förutom att PMO i sig innehåller mycket specialanpassad funktionalitet så satsar CGM också på att utveckla nya mobila lösningar för Barnhälsovård.

Fakta om Region Halland

Region Halland har cirka 50 BHV-enheter, varav ca hälften inom offentlig och hälften inom privat regi med vårdavtal. Sammanlagt arbetar drygt 230 personer inom BHV i Region Halland, fördelade på sjuksköterskor, läkare, psykologer, undersköterskor och audionomer.

Fakta om PMO

PMO är CGM:s specialiserade produkt för verksamhetsområdena Primärvård, Elevhälsa och Barnhälsovård.

• Drygt 250 av 290 kommuner samt 100 privata skolaktörer använder PMO för sin Elevhälsa

• 8 landsting/regioner använder PMO för sin Barnhälsovård

• 2 regioner samt 100 privata vårdgivare använder PMO för Primärvård.