Please enable Javascript!

Nyheter

24. oktober 2017

CGM deltog på Sigmas inspirationsdag - visade exempel på hur samarbete mellan aktörer bidrar till direkt patientnytta

Konsultbolaget Sigma höll den 13:e oktober en inspirationsdag i Göteborg för inbjudna kunder och partners. Temat för dagen var Digital revolution inom e-hälsa.

CGM deltog som talare och Daniel Andersson och Johan Lindahl höll en presentation med rubriken "e-hälsa på riktigt". Det var ett välbesökt seminarium där Johan och Daniel bland annat pratade om vikten av samarbete.

Som exempel på hur samarbete mellan olika aktörer kan leda till direkt patientnytta, presenterade vi ett projekt där CGM arbetat tillsammans med RCC, Cambio och Ocean observations för att integrera ett beslutsstöd för tidig diagnosticering och behandling av prostatacancer. Ett oerhört lyckat projekt där en prototyp nyligen presenterats för en mycket nöjd kund.

Zwei Klicks für mehr Datenschutz

Wenn Sie ein YouTube-Video auf einer externen Seite sehen möchten, können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit Anklicken von Ja, ich möchte das externe Video ansehen stimmen Sie dieser Datenübertragung zu. Erfahren Sie mehr darüber auf unserer Seite zum Datenschutz .

Se hela seminariet här