Please enable Javascript!

Nyheter

21. juni 2017

CGM LAB ingår avtal med Region Uppsala för leverans av LIMS-system

CGM_Analytix

CompuGroup Medical LAB har tecknat avtal med Region Uppsala om leverans av LIMS-system för klinisk mikrobiologi och vårdhygien.

Ordern omfattar CompuGroup Medical LABs multidisciplinära LIMS-system CGM ANALYTIX som nu ska tas i bruk på Akademiska laboratoriet i Uppsala. CGM ANALYTIX finns sedan tidigare i drift på flera mikrobiologiska laboratorier i Sverige, Norge, Ryssland, Ukraina, Slovakien och Malaysia.

- Det är en ära för oss på CompuGroup Medical LAB att få leverera vårt system till Akademiska Sjukhuset i Uppsala – säger Jonas Westbom, VD på CompuGroup Medical LAB. Ordern är ett bevis på att vi har ett konkurrenskraftigt, attraktivt erbjudande till marknaden. Då laboratoriet har förberett sig väl ser vi fram emot en snabb och effektiv leverans under 2017, fortsätter Jonas Westbom.

Mikrobiologen i Uppsala tillhör en av de större enheterna i Sverige och sysselsätter ca 80 personer. På laboratoriet utförs ca 450 000 mikrobiologiska undersökningar årligen. Förutom analyser åt offentliga och privata vårdgivare inom Uppsala län, utför man specialanalyser åt kunder inom Uppsala – Örebro regionen. Där ingår landstingen i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro.

- Akademiska laboratoriet har under en längre tid varit i behov av nytt IT-stöd på mikrobiologen. Leveransen av nytt LIMS skapar nu förutsättningar för laboratoriet att jobba strategiskt med verksamhetsutveckling och samtidigt möta den digitalisering som just nu pågår inom sjukvården, avslutar Jonas Westbom.

För ytterligare upplysningar, kontakta:

Jonas Westbom, VD CompuGroup Medical LAB, +46 243 21 76 26, jonas.westbom@cgm.com