Please enable Javascript!

Accept necessary cookies

Nyheter

17. maj 2017

CGM etablerar sitt partnerprogram med fokus på ökad innovation

-Vi tror starkt på det här konceptet, säger CG Helander, som utsetts att leda CGM:s nya partnerprogram. Att samarbeta med andra är förstås inte något nytt, men vi tar det steget längre genom att inkludera alla olika aktörer i ekosystemet och inte bara oss leverantörer, fortsätter han.

CG Helander har lång erfarenhet av tjänsteproduktion till svensk hälso- och sjukvård. Han har tidigare arbetat inom flertalet läkemedelsföretag och har sedan slutet av 90-talet arbetat inom koncernen på CGM där han de senaste åren varit ansvarig för några av företagets största kunder.

-Under processen med att ta fram konceptet för partnerprogrammet har vi haft kontinuerliga dialoger med olika aktörer inom branschen, både inom professionen och akademin och med andra leverantörer, såväl stora etablerade leverantörer som mindre innovationsbolag och start ups. Gensvaret vi fått har varit mycket positivt och bekräftat att vi är på rätt spår. Trots att CGM:s nya partnerprogram nyligen lanserats, har det fått en stor genomslagskraft och många olika aktörer har redan anmält sitt intresse att medverka.

Rent konkret innebär programmet i ett första steg att en aktör som har en idé om en produkt eller app som har ett värde och nytta för vårdprocessen får stöd av CGM med att testa sin innovation i CGM:s innovationslab. CGM kommer under processen också att kunna bistå med support och legal rådgivning kring den gemensamma kundens interna miljö, funktionellt och tekniskt.

Varför gör ni den här satsningen?

-Det här är en av flera aktiviteter som vi har startat för att möta upp mot den svenska e-hälsovisionen. Partnerprogrammet kommer att kunna bidra till att öka takten i digitaliseringen av vården och att Sverige kan nå sitt mål om att bli bäst i världen på e-hälsa 2025. Dessutom gynnar detta svensk innovationskraft och jag är övertygad om att svensk e-hälsoindustri är på rätt väg, avslutar CG Helander.

Vill du bli en del av CGM:s partnerprogram?

Kontakta CG Helander

Tfn: 08 453 55 60

E-post: carlgustaf.helander@cgm.com