Please enable Javascript!

Accept necessary cookies

Nyheter

02. maj 2017

CGM och Strikersoft sluter samarbetsavtal

Strikersoft och CGM sluter samarbetsavtal där Strikersoft blir en aktiv partner i CGM:s Partnerprogram.

- Framtidens vård, med vision 2025 som ledstjärna, kan bara lösas om vi öppnar upp dagens stela strukturer och istället tänker nätverk, säger Carl-Gustaf Helander, Partneransvarig på CGM. Vi tror att vården måste utnyttja hela den utvecklingspotential som finns framför allt hos de små och mellanstora e-hälsoföretagen. Därför har vi startat upp vårt Partnerprogram och är glada att nu få med entreprenörsföretaget Strikersoft.

Strikersofts utvecklingsarbete tillsammans med den kliniska verkligheten i bl a Praktikertjänst N.Ä.R.A. där sjuksköterskorna skickar patientdata in i CGM:s vårdinformationssystem TakeCare efter varje besök med hjälp av iPad verktyget SwipeCare, är ett bra exempel på patientnära vård som vi vill bygga vidare på i nätverket.

- CGM:s starka ställning inom vård-Sverige tillsammans med deras nya marknadserbjudande CGM Health Alliance som innebär en spännande transformering från journalsystem till innovationsplattform gör CGM:s Partnerprogram smått unikt, säger Roger Berg, VP e-hälsa på Strikersoft. Att bli utvald som medlem i Partnerprogrammet är en kvalitetsstämpel som vi är väldigt stolta över och vi ser fram emot att ta del av, och själva också bidra till den samlade kompetensen och erfarenheterna i nätverket.

CGM:s vision med partnerprogrammet ger möjlighet till korsbefruktning mellan alla parter i nätverket.

- Vi vill fungera lite som en inkubator för snabbfotade entreprenörsföretag där vi stödjer den lokala e-hälsoindustrin och samtidigt säkrar svenska krav och en optimal patientupplevelse för alla medborgare i Sverige, förklarar Carl-Gustaf Helander.

Läs mer om SwipeCare

Kontaktperson CGM
Carl-Gustaf Helander, Partneransvarig, 073 39 98 804

Kontaktperson Strikersoft

Robert Berg, VP e-hälsa, 0707 925 510