Please enable Javascript!

Accept necessary cookies

Nyheter

22. februari 2017

Nu har världens största vårdinstallation blivit ännu större

I början av februari gick vårdbolaget TioHundra över till samma installation av CGM:s vårdinformationssystem TakeCare som övriga Stockholm Läns Landsting. Ytterligare 1000 användare har därmed anslutit sig till SLL:s befintliga databas som nu består av 52 500 användare.

CGM får en pratstund med TioHundras VD Peter Graf som är nöjd med övergången.

-Den tekniska delen av bytet har gått mycket bra, säger han. Förberedelserna har pågått under flera månader och på slutet intensifierades arbetet för att till exempel säkerställa att rätt lathundar och mallar fanns på plats vid bytet.

Det gamla systemet används nu enbart som läskopia och när den tekniska delen av bytet är klart har övergången till SLL:s databas gått in i en ny fas.

- När vi i förra veckan kopplade över till vårt nya TakeCare var journalerna tomma. Detta innebär att när en ny patient kommer på besök så krävs det en hel del arbete för exempelvis läkare och sjukgymnaster att sammanfatta den gamla historiken och diktera in den i den nya journalen. Erfarenhetsmässigt vet vi att i takt med att tiden går så kommer det här arbetet att minska vartefter systemet fylls på.

Peter Graf ser många fördelar med konsolideringen till SLL:s TakeCare-installation.

Med patientens samtycke kan nu även TioHundras personal ta del av journalinformation om patienten sökt vård på en annan vårdenhet som också använder vårdinformationssystemet TakeCare.

-Den främsta anledningen till bytet är ju att vi nu har sammanhållen journalföring med alla vårdgivare inom SLL som använder TakeCare. Det ger ju både ökad patientsäkerhet och stora effektiviseringsvinster. Vi har också velat göra bytet med tanke på Framtidens vårdinformationsmiljö, säger Peter Graf. Oavsett resultatet av det arbetet är det ju en fördel att vi är konsoliderade med resten av Stockholm och inte arbetar i en helt egen plattform.

Mer information om TakeCare

Läs mer om TioHundra