Please enable Javascript!

Nyheter

09. januari 2017

CGM utökar sin nordiska satsning på e-hälsa

CGM utökar sin satsning på utvecklingen av vårdinformationsystem för regional e-hälsa och etablerar en nordisk organisation som är dedikerad för detta marknadssegment.

CGM:s Sverigechef Daniel Andersson har därför sedan årsskiftet ett utökat ansvarsområde och ansvarar nu även för CGM:s regionala vårdinformationsystemsprojekt i Norge, Finland samt Danmark.

– Genom att göra en internationell satsning kommer vi att tillfredsställa de behov som våra internationellt verksamma kunder har presenterat. Det blir också ett sätt för oss som företag att utnyttja våra resurser på ett globalt och gränslöst sätt, säger Daniel Andersson.

I Sverige innebär den nya organisationen att verksamhetsområdena Public, Child&Scool samt Connectivity slås ihop. I praktiken innebär det att produkterna TakeCare, PMO och alla kommunikationstjänster för överföring av data, samlas i ett gemensamt affärsområde som Daniel Andersson ansvarar för.

Genom att samla verksamheterna och därmed produkterna i ett affärsområde räknar CGM med att bättre kunna utnyttja möjligheterna till produktutveckling inom G3-teknologi. Bolaget räknar även med att omorganisationen i kombination med externa samarbeten kommer att öka CGM:s konkurrenskraft inför de kommande och omfattande upphandlingarna inom den Nordiska regionen.