Please enable Javascript!

Accept necessary cookies

Nyheter

15. september 2016

TakeCare version 16.3 har släppts

Den nya versionen innehåller bland annat:

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd (FMB)

TakeCare tillhandahåller nu tjänstekontraktet Försäkringsmedicinskt beslutsstöd (FMB) för e-läkarintyg.

FMB är ett stöd för läkare i beslut om åtgärd för sjukskrivningar och ifyllnad av e-läkarintyg. Beslutstödet presenteras i direkt anslutning till inmatning av E-läkarintyget, beroende på vald diagnos i intyget, ges lämplig rekommendation. Syftet med FMB är att höja kvaliteten på sjukskrivningar och göra dem mer enhetliga samt underlätta för läkare vid handläggning av läkarintyg.

Vaccination

TakeCare har nu stöd för att leverera vaccinationsinformation till nationella tjänsteplattformen. Detta innebär att vaccinationsinformation från TakeCare kan göras tillgänglig för bl.a NPÖ, Svevac, Journalen etc. Detta skapar också förutsättningar för att vaccinationer utförda i TakeCare automatiskt kan överföras till nationella vaccinationsregistret. Vaccinationsinformation är också en av de första informationsmängder som kommer ingå i eHälsomyndighetens satsning på personligt hälsokonto (Hälsa för mig).

Hjälpfunktionen F1

F1-hjälpen har nu kraftigt förbättrats så att användaren direkt kommer till avsett stycke i funktionsbeskrivningen från den plats i TakeCare som är aktuellt.