Please enable Javascript!

Nyheter

24. oktober 2016

PMO 7.1 är här!

Nu har en ny version av PMO släppts. Den nya versionen, PMO 7.1, innehåller nya funktioner som PMO:s produktchef Gudrun Söderlind är extra stolt över.

-Det är alltid roligt att få släppa nya versioner av PMO men den här gången känns det särskilt spännande eftersom PMO 7.1 innehåller så stora och nya funktioner, säger Gudrun. Vi har bland annat tagit fram en helt skräddarsydd modul för Elevhälsan som jag tror kommer att betyda mycket för Elevhälsoteamens arbete. Modulen som heter Elevhälsans ärenden ligger helt rätt i tiden med tanke på de utmaningar som Elevhälsan står inför.

Nytt i versionen är också den enkätmodul som ger PMO-kunderna möjlighet att skicka ut enkäter elektroniskt och dessutom få svaren direkt in i respektive journal.

-Med tanke på den tid skolsköterskorna får lägga i dag på att dela ut och samla in enkäter på papper för att sedan mata in svaren i PMO är det hög tid att vi levererar något som kan minimera den typen av arbete, samtidigt som det förstås också är en säkrare hantering.

PMO 7.1 innehåller också en ny funktion i PMO som gör det möjligt att ordinera direkt i vaccinationsmodulen.

-Den här funktionen är efterlängtad och kommer också väldigt lägligt med tanke på BVC-sköterskornas och skolsköterskornas utökade ordinationsrätt, säger Gudrun Söderlind.

Mer information finns även under Tilläggsprodukter i PMO .