Please enable Javascript!

Nyheter

05. oktober 2016

Här träffar du oss i höst!

Vi arbetar aktivt med att delta i utvecklingen i det som händer och det som är på gång inom hälso- och sjukvårdsområdet och inom e-hälsa. Detta gör vi bäst genom en bra dialog med våra kunder, men det är också viktigt att vi medverkar i branschens olika tillfällen till möten som t ex olika kongresser och event.

Under hösten kommer vi att medverka på följande event och hoppas få träffa så många av er som möjligt!

•Hosit, 6 oktober

•Nationella Barnhälsovårdsdagarna 11-12 oktober

•Nationella e-hälsodagen, 9 november

•Välfärdsforum, 23 november

•IT i vården dagen, 30 november