Please enable Javascript!

Accept necessary cookies

Nyheter

28. april 2015

Nästa generations vårdinformationssystem på väg till Sverige

CompuGroup Medical presenterar nu sin investering i nästa generation av eHälsa. TakeCare G3 ger svensk hälso- och sjukvård möjlighet att hantera framtida behov och utmaningar. Den nya satsningen presenterades för första gången på eHälsomötet Vitalis i Göteborg 23 april

Patienter, vårdgivare och beslutsfattare är eniga om framtiden. Den svenska hälso- och sjukvården ska ligga i framkant när det gäller tillgänglighet, effektivitet och kvalitet. Medarbetare inom hälso- och sjukvården ska ha den information och de verktyg som garanterar en högkvalitativ och jämställd vård. Patienter ska ha tillgång till sina egna journaler och ges reell möjlighet att påverka sin hälsa.

– Nyckeln till den moderna hälso- och sjukvården finns inom området eHälsa. Den tekniska infrastrukturen spelar en avgörande roll för hur vi skapar informationskanaler som faktiskt bidrar till att öka patientmakten på riktigt, samtidigt som den stärker vårdgivarna och möjliggör en god kvalitetsuppföljning. TakeCare G3 kommer att ge oss framtiden, säger Sabine Anspach, VD vid CompuGroup Medical i Sverige.

TakeCare G3 ger svensk hälso- och sjukvård möjligheten att sömlöst dra nytta av sina befintliga investeringar i regionala och nationella lösningar. För svensk eHälsa innebär detta ett evolutionärt generationsskifte. Lösningen följer internationella standarder och erbjuder kunderna att ta del av globala innovationer inom eHälsa.

– TakeCare G3 är en modullösning som stegvis integreras i nuvarande journalsystem. Vårdgivares tid är dyrbar och vårt mål är att möjliggöra innovation utan att störa befintliga och fungerande processer. Vi tror på tanken att system ska öppnas upp för att kunna dela information med varandra på ett sätt som vi uppfattar att hälso- och sjukvården länge har efterfrågat, säger Sabine Anspach, VD, CompuGroup Medical.

Kontaktpersoner:

Mattias Widegren, marknadschef, Tfn: 070-581 63 40

Sabine Anspach, VD, Tfn: 018-470 26 00