Please enable Javascript!

Nyheter

24. juni 2014, Stockholm

Sju landsting i samverkan upphandlar IT-stöd för barnhälsovård.

CompuGroup Medical (CGM) lämnade in det vinnande anbudet när sju landsting gick ut i en gemensam upphandling om IT-stöd till barnhälsovården. Nu är avtal tecknat med Västerbottens läns landsting och leveransen kommer att påbörjas under 2015. De andra sex landstingen har nu option på att teckna liknande avtal inom fem år.

– Det här är ett mycket spännande projekt, säger Sabine Fetz, vd på CompuGroup Medical. Att sju landsting gör en samverkande upphandling på det här sättet är ett mycket effektivt sätt att hantera sina inköp. Arbetsprocesserna inom barnhälsovården är tydliga och likartade, vilket gör att behovet av IT-stöd ser likadant ut oavsett vilket landsting som implementerar det.

CGM kommer nu att fokusera på att införa PMO i Västerbottens läns landsting på ett så effektivt och smidigt sätt som möjligt. Under tiden kommer de övriga landstingen få löpande rapporter om den pågående processen och samtidigt ha möjlighet att nyttja sina optioner för ett införande av PMO.

– En av de stora fördelarna med valet av PMO för dessa landsting är att de enkelt kommer att kunna föra över digitala journaler från Barnhälsovården till Elevhälsan, säger Sabine Fetz. PMO är det mest använda systemet för elevhälsodokumentation i Sverige, och nu kommer landstingen enkelt kunna överföra barnens journalinformation digitalt när barnen övergår från barnhälsovård till elevhälsovård.

Fakta:
Under slutet av 2013 gick sju landsting ihop i en gemensam upphandling med syfte att teckna avtal med en leverantör av IT-stöd för landstingens barnhälsovård. Västerbottens läns landsting var upphandlande enhet och tecknar därmed avtal med en utvald leverantör. De övriga sex landstingen har option på att inom en femårsperiod teckna likalydande avtal med samma leverantör.

De sju landsting som samverkade i upphandlingen är: Västerbottens läns landsting, Landstinget Blekinge, Region Halland, Landstinget Sörmland, Norrbottens läns landsting, Västernorrlands läns landsting och Örebro läns landsting.

För mer information, kontakta:
Mattias Widegren, pressansvarig och marknadschef, CGM
mattias.widegren@cgm.com, tfn 070-581 63 40

Pressbild:
Bifogas

Om CompuGroup Medical Sweden AB:
CompuGroup Medical är ett världsledande eHälsobolag. Med en kundbas på ca 400 000 kunder arbetar vi med läkare, tandläkare, sjukhus, apotek och hälsonätverk i 43 länder. Vi har 4 000 kvalificerade medarbetare som arbetar på våra kontor i 19 länder för att erbjuda de bästa lösningarna inom eHälsa. CompuGroup Medical Sweden AB har funnits på den svenska eHälsomarknaden i mer än 20 år och levererar effektiva och säkra lösningar till såväl enskilda mottagningar som till kliniker, sjukhus, kommuner och landsting. Vi utvecklar våra produkter i nära samarbete med användarna med målsättningen att på ett användarvänligt och effektivt sätt stödja hela vårdkedjan.