Please enable Javascript!

CGM i Almedalen

Vi ses väl i Almedalen?

Om du är på plats i Almedalen i år så hoppas vi att vi ses! Missa inte våra seminarier i Häggska Huset på Kyrkogatan 11 den 3 juli. Varmt välkommen!

Programmet är preliminärt och kan komma att justeras.

E-hälsans ekosystem – en utopi eller stark drivkraft för samverkan?

Onsdag 3 juli 08.30-09.30

Seminariet arrangeras av CompuGroup Medical, Cambio CDS, CGI, Intersystems och FRISQ.

Den svenska e-hälsovisionen öppnar upp för breda samarbeten mellan olika aktörer i e-hälsans ekosystem. Trots en gemensam målbild bromsas digitaliseringstakten av osynliga spänningsfält mellan aktörerna. Hur omvandlar vi motkrafter till drivkrafter för en gemensam e-hälsoutveckling?

Medverkande

Karina Tellinger, samtalsledare, samordnare, Samordningskansliet Vision e-hälsa 2025

Anders Ekholm, senior rådgivare, Institutet för framtidsstudier

Elin Karlsson, ledamot förbundsstyrelsen, Läkarförbundet

Jani Stjernström, förbundsstyrelseledamot, Vårdförbundet

Annemieke Ålenius, chef, Samordningsavdelningen, E-hälsomyndigheten

Leif Tüll, vd, CompuGroup Medical Sverige

Jonas Ekström, överläkare och ansvarig för vård IT-frågor, Region Västmanland

Läs mer om seminariet

E-hälsans ekohjul snurrar allt fortare – hur får vi med patienten i utvecklingsarbetet?

Onsdag 3 juli 10.10-11.00

Seminariet arrangeras av CompuGroup Medical, Cambio CDS, CGI, Intersystems och FRISQ.

När sjukvården nu ställer om mot en utbyggd primärvård är tanken att vården ska utgå från den enskildes perspektiv mer än idag. Hur kan aktörerna i e-hälsans ekosystem samverka för att stödja utvecklingen av en mer personcentrerad vård - i linje med intentionerna i utredningen om god och nära vård?

Medverkande

Göran Hägglund, Moderator

Ann Johnsson, Vice ordförande Vårdförbundet

Carl Jarnling, enhetschef invånartjänster, eHälsomyndigheten

Laura E Björnström, styrelsemot, SYLF

Emma Spak, nationell samordnare Nära vård, SKL

Leif Tüll, VD CompuGroup Medical Sverige

Läs mer om seminariet

Är den förebyggande hälsovården med på tåget mot den svenska e-hälsovisionen 2025?

Onsdag 3 juli 15.15-16.00

Barnhälsovård och Elevhälsa utgör en stor del av förebyggande hälsovård. Dessa verksamheter har stor betydelse för att upptäcka ohälsa och sociala problem för barn och ungdomar. Har verksamheterna tillräckliga resurser att möta digitaliseringens utmaningar i enlighet med den svenska e-hälsovisionen?

Medverkande

Leif Tüll, samtalsledare, vd, CGM

Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa, SKL

Eva Wetterstrand, skolledare, Norrtälje kommun

Jacob Clarin, vice ordförande, Sveriges Elevkårer

Gudrun Söderlind, produktchef, CGM Sverige

Vill du träffa oss?

Hör av dig för kontakt och eventuellt möte med någon av oss som är på plats!

  • Leif Tüll, VD
  • Ronny Matula, Försäljningschef
  • Gudrun Söderlind, Produktchef
  • Mattias Nilsson, Produktchef
  • Magnus Lindén, KAM

Telefon: 018-470 26 00.