Please enable Javascript!

CGM I Almedalen

Ses vi i Almedalen?

I år arrangerar vi två aktiviteter tillsammans med CGI Sverige, Cambio och InterSystems. Varmt välkomna till Häggska Huset, Södra Kyrkogatan 11 i Visby.

E-hälsans ekosystem - ett onödigt modeord eller nödvändig motor?

Klockan 13.30-14.30

Ökad digitalisering inom vård och omsorg är en förutsättning för att framtidens välfärd ska säkras. Hur kan ett fördjupat samarbete mellan aktörer i e-hälsans ekosystem leda till både effektivare vård för patienten och ökad affärsnytta för verksamheten? Hur blir ekosystemet en nödvändig motor?

I panelen deltar

Patrik Sundström, Programchef e-hälsa, Sveriges kommuner och landsting,SKL

Karin Båtelsson, Förste vice ordförande, Läkarförbundet

Rikard Johansson, Kvalitets- och etikrådgivare, Almega/Vårdföretagarna

Peter Alvinsson, Avdelningschef e-hälsotjänster, eHälsomyndigheten

Ann Johansson, Vice förbundsordförande, Vårdförbundet

Daniel Andersson, VD CGM

Seminariet leds av Karina Tellinger, Samordnare, Samordningskansliet Vision e-hälsa 2025

Läs mer om arrangemanget

Klinisk kunskapsstyrning från vision till verklighet

Klockan 15.00-16.00

Övergången från manuellt hantverk till AI och digitala besluts- och processtöd har påbörjats. Detta ställer höga krav på ett förändrat arbetssätt hos vårdaktörer och nytänkande hos leverantörer av e-hälsolösningar.

Möjligheterna är många men hur antar vi utmaningen tillsammans?

I panelen deltar

Hilmar Gerber, Verksamhetschef, Sophiahemmet

Ebba Carbonnier, MSc, MBA, Portföljansvarig, Swelife och Karolinska Institutet Innovations

Magnus Janzon, Docent och verksamhetschef, Kardiologen Region Östergötland

Anders Lönnberg, Ordförande, Life Science rådet Sverige

Karin Båtelson, Förste vice ordförande, Läkarförbundet

Thomas Wallenfeldt, Advisor, Styrning och analys inom hälso- och sjukvård, CGI Sverige

Seminariet modereras av Anette Falkenrot, Avdelningschef Vårdens digitalisering, Västra götalandsregionen

Läs mer om arrangemanget

Träffa oss i Almedalen

Vill du träffa oss?

Vi är ett helt gäng med CGM:are på plats under Almedalsveckan som ser fram emot många intressanta möten. Vill du träffa oss?

Hör av dig till Daniel Andersson

018-470 26 00.