Please enable Javascript!

Om oss

CGM i Sverige

Internationell aktör med lokal förankring

CGM är en internationell koncern inom området e-hälsa med cirka 5 000 medarbetare med lång och bred erfarenhet och kompetens inom områden som medicinsk informatik, teknisk arkitektur samt kunskap kring vårdverksamheternas egna processer. Vi finns representerade med kontor i 19 länder och en stor kundbas i 55 länder. Våra e-hälsolösningar stödjer verksamhetsbehoven inom hälso- och sjukvård, social service, rehabilitering, laboratorier, tandvård, företagshälsovård, barnhälsovård och elevhälsa. Vår övergripande vision ”Synchronizing healthcare” genomsyrar allt vårt arbete.

Med vår långa erfarenhet, en stark internationell närvaro och en bred förankring på den svenska hälso- och sjukvårdsmarknaden kan vi leverera ett partnerskap i ett långsiktigt och ömsesidigt givande samarbete. Våra kommunikationstjänster och driftslösningar kompletterar de produkter vi utvecklar och bildar tillsammans en helhetslösning som vi som leverantör eftersträvar till våra kunder.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Vi arbetar för att vara en långsiktig utvecklingspartner och förändringsledare tillsammans med våra kunder. Vi eftersträvar ett öppet förhållningssätt där vi arbetar tillsammans med våra kunder och partners för att skapa nytta för professionen, patienten och individen.

Våra kunder och samarbetspartners ska uppleva det bemötande vi ger dem som förtroendeingivande, pålitligt och engagerat och alltid med kunden i centrum.

Vi följer de lagar och övriga krav som gäller för vår verksamhet och arbetar systematiskt för att ständigt förbättra våra produkter, tjänster och processer med ambitionen att alltid möta våra kunders och medarbetares behov och förväntningar.

Följ oss för senaste nytt