Please enable Javascript!

CGM_verksamhetspolicy

Verksamhetspolicy

I vår verksamhetspolicy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö och likabehandling beskriver vi vår syn på vår verksamhet, vår omvärld och hur vi kan bidra till en hållbar utveckling. Vår policy utgår från våra värdegrunder och varje medarbetare bidrar aktivt till hög kvalitet, hållbar miljö och god arbetsmiljö. Alla medarbetare förstår och arbetar mot bolagets vision och målbild.

Kvalitet

Vi arbetar för att vara en långsiktig utvecklingspartner och förändringsledare tillsammans med våra kunder. Vi eftersträvar ett öppet förhållningssätt där vi arbetar tillsammans med våra kunder och partners för att skapa nytta för professionen, patienten och individen.

Våra kunder och samarbetspartners ska uppleva det bemötande vi ger dem som förtroendeingivande, pålitligt och engagerat och alltid med kunden i centrum.

Vi följer de lagar och övriga krav som gäller för vår verksamhet och arbetar systematiskt för att ständigt förbättra våra produkter, tjänster och processer med ambitionen att alltid möta våra kunders och medarbetares behov och förväntningar.

I vårt kvalitetsarbete arbetar vi i enlighet med ISO 9001.

Miljö

Vårt miljöarbete utgår från tanken om ett kretslopp där vi, som en av länkarna i en kedja, påverkar och påverkas av vår miljö. Vi arbetar därför aktivt och systematiskt för en långsiktigt hållbar miljö och för att minska vår samlade miljöbelastning. I våra handlingar och beslut tar vi miljöhänsyn så att vi minskar vår, våra kunders och våra leverantörers negativa miljöpåverkan

Vi har god kunskap om hur vår verksamhet påverkar miljön. Vi följer de miljölagar och krav som berör vår verksamhet och vi arbetar systematiskt för att ständigt förbättra vårt miljöarbete.

I vårt miljöarbete arbetar vi i enlighet med ISO 14001.

Arbetsmiljö och likabehandling

En god och kreativ arbetsmiljö där jämställdhet och mångfald är självklara delar är viktiga strategiska frågor för oss. Vår arbetsplats ska upplevas som kreativ, utvecklande och stimulerande där våra medarbetare känner att de genom sitt arbete skapar nytta i det samhälle vi är en del av.

Hos oss ska alla behandlas med respekt och värdighet och ges samma möjligheter oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller etniskt ursprung.

Vi följer lagar och uppfyller övriga krav som gäller för vår verksamhet och utvärderar löpande våra insatser vad gäller arbetsmiljö och likabehandling för att kunna göra ständiga förbättringar.