Please enable Javascript!

CGM_legal

Lagar, regler och policies

CGM levererar medicintekniska produkter och som leverantör har vi en skyldighet att säkerställa att vår verksamhet och våra produkter uppfyller alla relevanta lagar, regelverk och standarder.

Här nedan kan du läsa mer om hur vi arbetar med detta.

Medicintekniska regelverket

CGM:s produkter är CE-märkta som medicinteknisk programvara, riskklass I, i enlighet med det gällande medicintekniska regelverket

Anmälan om olyckor och tillbud

Som tillverkare av medicintekniska produkter har CGM ett ansvar för våra produkter under hela deras livscykel och våra produkter ska vara säkra och medföra nytta för patienten.

För att säkerställa det behöver vi följa upp våra produkter och bearbeta erfarenheter från praktisk användning ute i vården. Detta innefattar också att identifiera och följa upp olyckor och tillbud och vidta åtgärder för att förebygga riskerna upprepningar av inträffade olyckor och tillbud.

För CGM är det därför viktigt att du som kund hjälper oss i vårt arbete att utveckla säkra produkter.

Det gör du genom att så snabbt som möjligt informera oss om upptäckta olyckor eller tillbud där någon av våra produkter har orsakat skada, eller där det har funnits risk för patientsäkerheten.

Anmälan av olyckor och tillbud görs till vår support. Ring vår växel och välj produkt eller be vår receptionist koppla dig. 018 470 26 00.

Observera att du som vårdgivare också har en skyldighet att anmäla alla olyckor och tillbud med medicintekniska produkter till Läkemedelsverket i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1). Detta gör du med hjälp av blanketten Anmälan om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter som finns på IVO:s och Läkemedelsverkets hemsidor. Vid anmälan till oss vill vi gärna, för att kunna utreda så effektivt som möjligt, ha en kopia av denna anmälan

CGM:s verksamhetspolicy

I vår verksamhetspolicy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö och likabehandling beskriver vi vår syn på vår verksamhet, vår omvärld och hur vi kan bidra till en hållbar utveckling. Vår policy utgår från våra värdegrunder och varje medarbetare bidrar aktivt till hög kvalitet, hållbar miljö och god arbetsmiljö. Alla medarbetare förstår och arbetar mot bolagets vision och målbild.

CGM:s allmänna villkor

Nedan hittar du CGM:s vid var tid gällande allmänna villkor för respektive av CGM:s produkter samt tillhörande villkor för e-tjänster och drift- och underhåll. I länkarna nedan finns den senaste versionen av villkoren och som tillämpas som standard för våra kunder. Bilagorna kan uppdateras i enlighet med reglerna i avtalet, och ni kommer då att meddelas enligt rutinerna i avtalet.

Vid frågor angående ditt bolags gällande villkor kan du kontakta ansvarig säljare.

Personuppgiftsbehandling och dataskyddsförordningen GDPR

Just nu arbetar vi med att förbereda oss inför den nya europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) som är tillämplig i Sverige från den 25 maj 2018.

Vi får många frågor om den nya förordningen och vill ge dig som kund en inblick i vårt arbete med personuppgifter och hur vi ser på den nya förordningen.

Vi har därför satt ihop ett dokument där vi mer ingående beskriver vårt projekt.

Personuppgiftsbiträdesavtal

I länkarna nedan når du de senaste versionerna av bilagorna till GDPR-anpassade personuppgiftsbiträdesavtal som CompuGroup Medical Sweden AB och Lorensbergs Communication AB tillämpar för våra kunder som standard. Samma bilagor gäller för samtliga våra e-hälsoprodukter TakeCare, AsynjaVisph, PMO, CGM J4, Journal 3 samt Medidoc. Bilagorna kan uppdateras i enlighet med reglerna i avtalet, och ni kommer då att meddelas enligt rutinerna i avtalet.

Vid frågor angående ditt bolags personuppgiftsbiträdesavtal kan du kontakta ansvarig säljare.

Dataskyddsförklaring

För att ge dig som besökare en så bra upplevelse av vår webbplats som möjligt använder CGM cookies, vilka i vissa fall samlar in personuppgifter. Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter medan du besöker vår webbplats. Läs mer om hur cookies fungerar på våra webbsidor samt hur dina personuppgifter hanteras och används av CGM medan du surfar på våra webbsidor.

CGM FaceBook Data Protection Policy