Please enable Javascript!

grön

Evolutionär strategi

Ny digital vårdinformationsmiljö för svensk vård och omsorg

Med vårdinformationssystemet CGM Health Alliance har vi nu lagt grunden för att möta verksamhetens behov idag och framåt som utgår från svenska vården och omsorgens arbetssätt och behov av information. Vår lösning bidrar i sin uppbyggnad till en mer individnära vård och för invånaren en enklare väg in till sin egen information och därmed ökad delaktighet. Precis så som den svenska e-hälsovisionen förespråkar.

Brett samarbete

Den avancerade plattformen med den senaste arkitekturen stödjer vårdverksamhetens krav på en öppen och modulär vårdinformationsmiljö samt uppfyller kraven på nationella och internationella regelverk. Genom ett öppet samarbete inom e-hälsans ekosystem och en evolutionär strategi kan vi erbjuda en lösning som bygger vidare på den investering som verksamheten gör och som över tid kan kompletteras med nya innovativa funktioner, moduler och tjänster.

Evolutionär resa

Tack vare en stegvis förändring kan vi då tillsammans bidra till att säkerställa en kontrollerad övergång till den nya vårdinformationsmiljön. Verksamheten bibehåller därmed en kvalitativ och kostnadseffektiv vård under transformationen med ett minimalt produktionsbortfall.

Med CGM Health Alliance får verksamheten en modern, kraftfull och säker helhetslösning som är byggd på den senaste arkitekturen och teknologin. Genom enkla och tydliga användargränssnitt ger vi vårdens medarbetare det stöd som efterfrågas i planering och genomförande av den patientnära vården.

Intervju med Leif Tüll

VD Leif Tüll berättar om den nya evolutionära strategin.