Please enable Javascript!

Contact

In cazul in care aveti o intrebare sau doriti sa discutati cu unul din membrii echipei noastre va rugam sa folositi formularul de mai jos:Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, CGM Software RO are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi despre tine sau un membru al familiei tale ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: contact, proces de recrutare.

Eşti obligat(ă) să furnizezi datele, în condiţiile în care doreşti să ţi se răspundă la întrebările adresate, acestea fiind necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor întreprinse şi de a putea răspunde cerinţelor tale. Refuzul tău determina imposibilitatea comunicarii. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu sunt comunicate altor parti terte.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiezi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Ai dreptul să te opui prelucrării datelor personale care te privesc şi să soliciţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la CGM Software RO, Bd-ul Chimiei, nr. 2bis, Excel Building, floor 1, Romania - 700291, Iasi sau prin email la adresa gss.buro.dpo@cgm.com . De asemenea, îţi este recunoscut dreptul de a te adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre tine sunt incorecte, te rugăm să ne informezi cât mai curând posibil.

Captcha reload

Fields marked with * are mandatory.

Declarație de consimtământ pentru procesarea și răspunsul la cererea mea

Alte drepturi

Datele rămân în sistemul CGM. Acestea sunt stocate în centrul de date CGM și nu vor fi divulgate unor terțe părți.

Sunt informat că pot solicita informații despre datele stocate despre mine, în orice moment. În plus, am dreptul să accesez si să iau aceste date cu mine, dreptul la rectificarea datelor incorecte, la restricționarea procesării, precum si dreptul de a obiecta impotriva procesarii si dreptul la stergerea acestor date.

Contactul pentru întrebări este CGM Software RO SRL, B-dul Chimiei, nr.2bis, cladirea Excel, Iasi, Mail: gss.buro.dpo@cgm.com

Pentru orice problemele legate de protecția datelor, puteti contacta responsabilul cu protecția datelor din cadrul CGM, Malina Iurcu, Tel. +49 261 201 700, Mail: gss.buro.dpo@cgm.com.

În plus, am dreptul de a mă plânge autorității de supraveghere a protecției datelor dacă consider că datele mele personale nu vor fi prelucrate în mod corespunzător.CGM Software RO

Bd-ul Chimiei, nr. 2bis
Excel Building, floor 1
RO - 700291 Iasi

Management

Frank Mainzer
frank.mainzer@cgm.com
Alexandru Cobjuc
alexandru.cobjuc@cgm.com

HR

Corina Matei
corinanicoleta.matei@cgm.com
Roxana Cretu
roxana.cretu@cgm.com

DPO

gss.buro.dpo@cgm.com