Please enable Javascript!

CGM CWT

Moduł zleceń

Moduł zleceń używany jest przez zakład diagnostyki obrazowej i służy do przesyłania jednostce opisującej badań obrazowych wraz ze skierowaniem. Zlecenie badań możliwe jest bezpośrednio z systemu NETRAAD RIS lub – jeżeli placówka używa innego systemu RIS – poprzez oddzielną aplikację TELERAAD. W celu optymalizacji czasu transmisji danych moduł zleceń umożliwia bezstratną kompresję cyfrowych obrazów medycznych przekraczającą 50%.

Wybrane funkcjonalności:

  • Tworzenie nowych zleceń.
  • Określenie priorytetu badania (cito, planowe).
  • Tworzenie wytycznych dotyczących zlecanych badań.
  • Dostęp do archiwum PACS.
  • Odbiór opisu badania, jego podgląd, wydruk i możliwość zapisu do pliku.

Kontakt

Kontakt

CGM Polska

T +48 81 444 20 15

F +48 81 444 20 18