Please enable Javascript!

CGM NETRAAD

RIS – zarządzanie zakładem diagnostyki

RIS to nowoczesne oprogramowanie przeznaczone do kompleksowego zarządzania zakładem diagnostyki obrazowej. System pracuje w trybie klient – serwer, opierając się na technologii WWW. Rozwiązanie umożliwia pełną integrację i wymianę danych z systemem HIS z wykorzystaniem standardu wymiany informacji HL7.


Wybrane funkcjonalności:

 • Zarządzanie różnymi rodzajami pracowni diagnostycznych, np. radiologii, endoskopii, USG.
 • Rejestracja pacjentów na badania diagnostyczne.
 • Tworzenie list oczekujących.
 • Tworzenie terminarzy.
 • Wprowadzanie opisowych wyników badań.
 • Definiowanie ekranów w zależności od specyfiki pracowni oraz preferencji użytkownika.
 • Dostęp do ustrukturyzowanych formularzy wyników badań.
 • Generowanie różnego rodzaju raportów.
 • Rozpoznawanie mowy i konwersja na tekst.
 • Dostęp do skorowidza pacjenta z możliwością edycji danych.
 • Wystawianie faktur.
 • Integracja z oprogramowaniami diagnostycznymi różnych producentów. Z poziomu systemu RIS możliwe jest automatyczne uruchomienie oprogramowania diagnostycznego.

Kontakt

Kontakt

CGM Polska

T +48 81 444 20 15

F +48 81 444 20 18