Please enable Javascript!

CGM ENDORAAD

Archiwum badań PACS/EndoARCH

Archiwum badań PACS/ ENDOARCH jest integralną częścią systemu CGM ENDORAAD. Moduł ten umożliwia archiwizowanie badań w formacie DICOM i non-DICOM. Zaawansowane reguły zarządzania przechowywanymi w archiwum danymi umożliwiają szybki dostęp zarówno do nowych, jak i starszych badań. Do zarchiwizowanych badań dołączane są również ich opisy, co pozwala na prowadzenie elektronicznego medycznego rekordu pacjenta. Dostęp do archiwum jest możliwy poprzez standardową przeglądarkę internetową.


Wybrane funkcjonalności:

  • Archiwizowanie danych w formacie DICOM i non-DICOM.
  • Dystrybucja zapisanych danych na dowolne stacje robocze w ramach zdefiniowanej sieci.
  • Archiwizacja danych z innych pracowni obrazowych (np. CT, DR, MR) – jedno centralne archiwum dla wszystkich badań obrazowych.
  • Dostęp do zaawansowanych narzędzi diagnostycznych.

Kontakt

Kontakt

CGM Polska

T +48 81 444 20 15

F +48 81 444 20 18