Please enable Javascript!

Zarządzanie zakładem diagnostyki

Zarządzanie zakładem diagnostyki

NETRAAD RIS jest modułem służącym do zarządzania pracownią endoskopową, a także innymi pracowniami diagnostyki obrazowej w ramach danej placówki. Moduł posiada wiele funkcjonalności związanych z organizacją pracy w zakładzie diagnostyki obrazowej. Wygodne rozwiązanie, jakim jest webowa architektura systemu, umożliwia dostęp do aplikacji poprzez dowolną przeglądarkę internetową.


Wybrane funkcjonalności:

  • Zarządzanie wieloma pracowniami diagnostycznymi różnego typu przy użyciu jednego systemu.
  • Rejestrowanie pacjentów na badania, tworzenie grafików i list oczekujących.
  • Generowanie różnego typu raportów, zarówno zdefiniowanych, jak i własnych.
  • Prezentowanie wyników oraz ich nagrywanie na płyty CD/DVD dla pacjentów.
  • Opisywanie badań.
  • Integracja z innymi systemami, np. HIS.

Kontakt

Kontakt

CGM Polska

T +48 81 444 20 15

F +48 81 444 20 18