Please enable Javascript!

CGM QM ASSIST

Każda zmiana wymaga innych działań - wybierz jedną z 3 wersji systemu

Dostosuj do swoich potrzeb liczbę i rodzaje modułów


QM-Assist występuje w 3 wersjach:

podstawowy - wyłącznie moduły zarządzania podstawowymi rejestrami związanymi z ochroną zdrowia oraz pracy grupowej, bez modułów zarządzania dokumentacją;

premium - tylko moduły zarządzania dokumentacją i obiegu dokumentów ISO oraz pracy grupowej;

premium plus - pełna wersja zawierająca wszystkie moduły.


Pełna lista modułów systemu QM-Assist:

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją – obieg dokumentów, tworzenie dokumentów, wbudowany słownik ICD10, możliwość projektowania diagramów graficznych procesów i osadzanie ich w dokumentach jako aktywne obiekty, moduł wydruku dokumentów;

Planer spotkań – wsparcie obiegu dokumentów przez możliwość planowania spotkań i dołączania dokumentów do spotkań

Planer zadań – wsparcie w zakresie zarządzania zadaniami wprowadzaniem standardów w organizacji, w tym zleceń przygotowania dokumentów;

Moduł powiadomień – moduł powiadomień o spotkaniach oraz dokumentach, z którymi użytkownik ma obowiązek się zapoznać i elektronicznie potwierdzić jego przeczytanie;

Zarządzanie planami higieny w placówce ochrony zdrowia – tworzenie i obieg dokumentacji planów higieny szpitalnej wraz z ewidencją środków czystości używanych w tym celu;

Ewidencja sprzętu medycznego – szczegółowa ewidencja sprzętu wykorzystywanego w organizacji i możliwość automatycznego aktualizowania nazw i parametrów użytych w dokumentach zarządzanych przez system;

Ewidencja projektów - dokumentowanie etapów planowania, realizacji, kontroli i zakończenia projektów usprawnień;

Ewidencja szkoleń – dokumentowanie w zakresie szkoleń wspomagane przez wbudowane narzędzia komunikacji takie jak elektroniczne powiadomienia i planer spotkań;

Ewidencja środków niebezpiecznych - pełna kompatybilność z międzynarodowym standardem GHS (opis, H-zdania, P-zdania, piktogramy) oraz zgodność z normami Unii Europejskiej 67/548/EWG oraz 2001/59/WE (zgodność na poziomie R-zdań, S-zdań i piktogramów); możliwość automatycznego aktualizowania nazw i parametrów użytych w dokumentach zarządzanych przez program.

Kontakt

Kontakt

CGM Polska

T +48 81 444 20 15

F +48 81 444 20 18