Please enable Javascript!

CGM CWT

Moduł opisowy

Moduł opisowy przeznaczony jest dla jednostki konsultującej przesłane badania. Dostęp do systemu umożliwia przeglądarka internetowa i nie jest wymagana instalacja systemu na stacji roboczej, na której pracuje lekarz radiolog. Po zalogowaniu się do systemu bezpośrednio z poziomu listy roboczej istnieje możliwość uruchomienia formularza opisu, a wraz z nim obrazu diagnostycznego. Integralnym elementem modułu opisowego jest narzędzie diagnostyczne DiagRAAD, umożliwiające dokładną analizę badania.

Wybrane funkcjonalności:

  • Dostosowywanie widoku listy roboczej według osobistych preferencji użytkownika.
  • Kreator podręcznych fraz opisowych.
  • Dostęp do formularzy strukturyzowanych.
  • Podpis elektroniczny (kwalifikowany i niekwalifikowany).
  • Powiadamianie o otrzymaniu badania do opisu.
  • Dostęp do systemu poprzez przeglądarkę WWW bez konieczności instalacji systemu na stacji roboczej.
  • Rozbudowany generator raportów.

Kontakt

Kontakt

CGM Polska

T +48 81 444 20 15

F +48 81 444 20 18